Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Wie is eigenaar van het traject Cultuureducatie met Kwaliteit en wat doe jij als cultuurprofessional om dat proces te begeleiden.

De coachende houding binnen Cultuureducatie met Kwaliteit en De Cultuur Loper betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.

Lees meer over deze training

Heb je vragen over deze training?

Neem contact op met mij.