De Cultuur Loper is gebaseerd op drie peilers: de filosofie, het traject en de coachende houding. Deze training legt een basis voor hoe je daarmee werkt in het onderwijs. Er wordt ingezoomd op de houding en de gespreksvaardigheden die je nodig hebt om het proces op de school te begeleiden.

Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Wie is eigenaar van het De Cultuur Loper traject en wat doe jij als cultuurprofessional (intermediair, co-teacher of icc'er) om dat proces te begeleiden.

Voor intermediairs die werken met De Cultuur Loper is deelname aan deze training verplicht. Voor cultuurprofessionals (bijvoorbeeld vakdocenten) die interesse hebben in het begeleiden van co-teaching trajecten binnen De Cultuur Loper, is het volgen van deze training ook mogelijk.

Wat betekent de coachende houding binnen De Cultuur Loper dan precies?

De coachende houding binnen De Cultuur Loper betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.

Praktische informatie

  • Lesdata: 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 21 januari 2021, 25 februari
  • Lestijden: 10:00 tot 13:00 uur
  • Kosten: 162,50 deelnemers binnen Brabant, 650,- deelnemers buiten Brabant, intermediair kunnen gratis deelnemen
  • Certificering: donderdag 20 mei 2021 van 15:30 tot 17:00 uur

Meld je aan door een mail te sturen naar info@decultuurloper.nl.

Meer weten over deze training?

Neem contact met mij op.