De cursus cultuurcoördinator Brabant "nieuwe stijl" stelt de leervragen van de deelnemers centraal en heeft veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de cultuurcoördinator zelf en hoe deze met de rol van cultuurcoördinator omgaat. Iedere cultuurcoördinator stelt een persoonlijk ontwikkeldoel aan het begin van de cursus.

"Ik kan door de icc-cursus beter werken aan het creëren van draagvlak bij mijn team." deelnemer

Via activerende werkvormen komt de cultuurcoördinator tot een visie en beleidsplan onderbouwd vanuit de bouwstenen van het LKCA. Gedurende de cursus laten de cultuurcoördinatoren hun gedachten gaan over de visie en het beleid op cultuuronderwijs voor hun eigen school en maken zij hier keuzes in. Het persoonlijk proces, de visie en het cultuurbeleidsplan worden tijdens de eindpresentatie op zeer creatieve wijze vormgegeven.

Er is tijdens de cursus "nieuwe stijl" veel aandacht voor gesprekstechnieken en coachende vaardigheden, om gesprekken over cultuureducatie met collega-leraren, directie en cultuurprofessionals meer diepgang te geven en gezamenlijk een gedragen visie en koers te bepalen. Daarbij worden veel coöperatieve en creatieve opdrachten ingezet tijdens de cursus die de cultuurcoördinator zelf ook met zijn team op school kan uitvoeren. Op deze manier krijgt de cultuurcoördinator handvatten om geïnspireerd te presenteren tijdens een teambijeenkomst en de wensen en ideeën rondom visie op cultuureducatie op school op te halen.

Meer informatie en data