Programma

Op donderdag 11 mei 2023 presenteren de deelnemers aan de training 'Cultuurcoördinator voortgezet onderwijs' uit Noord-Brabant hun eindresultaten aan elkaar, hun collega’s en intermediairs en consulenten. 

  • 19:00-19:30 - Inloop met koffie en thee
  • 19:30-19:45 - Opening 
  • 19:45-20:25 - Presentaties van deelnemers in verschillende ruimtes 
  • 20:30-20:45 - Uitreiking certificaten 
  • 20:45-21:45 - Borrel

De afsluiting vindt plaats op het kantoor van Kunstloc Brabant in de LocHal in Tilburg.

Training

In oktober 2022 zijn de deelnemers gestart aan de training voor cultuurcoördinator voortgezet onderwijs. Een training die bedoeld is voor docenten met een coördinerende taak op het gebied van cultuuronderwijs binnen een vo school. De cultuurcoördinator is de spil op het gebied van cultuuronderwijs, met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media en werkend vanuit een inhoudelijke, relationele en operationele kwaliteit. 

In deze training hebben de deelnemers in 7 bijeenkomsten toegewerkt naar een product of plan om hun rol als cultuurcoördinator te verstevigen. Op deze avond nemen ze je mee in hun proces en wat dit ze heeft gebracht.

Professionalisering voortgezet onderwijs

Kunstloc Brabant ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarbij zetten wij ons in voor het verstevigen van de positie van de cultuurcoördinator op de school. Dit doen we door middel van scholings- en netwerkbijeenkomsten voor zowel de cultuurcoördinator, als voor de kunstvakdocenten, educatie medewerkers en de intermediairs die met de scholen samenwerken. Kunstloc Brabant organiseert de training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs voor de regio Noord-Brabant, waarna deelnemers een landelijk certificaat krijgen vanuit het LKCA. 

Bekijk hier meer informatie over de training

Training 2023-2024

Ook in schooljaar 2023-2024 zal de training weer aangeboden worden. De precieze data en kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Heb je interesse? Neem alvast contact met Anke Koenraadt op, dan krijg je een seintje als er meer informatie bekend is. 

Meer weten over deze eindpresentatie?

Of wil jij je alvast aanmelden of meer informatie ontvangen over deze training in het nieuwe schooljaar? 

Neem contact met mij op.