Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Wat doe jij als intermediair om in samenspraak met het onderwijs (po/vo) te komen tot een cultuureducatief programma? Hoe breng je daar opbouw en samenhang in aan? Waar gaat cultuureducatie voor jou over? En welke vraag of ambitie heeft de school daarin? 

Via LKCA is Kunstloc Brabant betrokken bij de ontwikkeling en begeleiding van twee bijeenkomsten hierover in Utrecht. We staan stil bij de verschillende typen onderwijs, de betekenis van het opstellen van een leerlijn en hoe dat vorm krijgt in het begeleidingstraject met de school.

De meest genoemde knelpunten binnen het programma zijn het opstellen en uitvoeren van de leerlijn. Edwin van Meerkerk (RU Nijmegen), n.a.v. onderzoek Evi-resultaten Brabantse scholen (2023)

Inhoud van de bijeenkomsten

In de eerste bijeenkomst werken we vanuit de actuele casus vanuit jouw praktijk. Op basis van de opgehaalde vragen richten we de tweede bijeenkomst in. Er is ruimte voor uitwisseling om het met en van elkaar leren optimaal te benutten. 

Kennis: 

  • Wat zijn kenmerken van het onderwijs? 
  • Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs? 

Aanmelden via LKCA

Vaardigheden: 

  • Hoe zet je een begeleidingstraject op dat aansluit bij jouw lokale situatie of hoe scherp je dat aan? 
  • Welke fases in het begeleidingstraject van een school kun je onderscheiden? 

Persoonlijke ontwikkeling: 

  • Wat doe je nu in de begeleiding en waar ben je dan op gericht?

 

Heb je vragen over deze bijeenkomst?

Neem contact met mij op.