Cultuureducatie draagt bij aan de culturele groei van leerlingen. Maar hoe draagt het dan bij? Pedagoog Gert Biesta benoemt drie onderwijsdomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Waarbij met name persoonsvorming als aanleiding wordt genomen om tot betekenisvol onderwijs te komen voor de leerling, in die drie domeinen. Cultuureducatie biedt ons unieke mogelijkheden om dit vorm te gaan geven.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. C.G. Jung

Cultuur is een veelbesproken onderwerp. Iedereen komt ermee in aanraking en toch blijft het lastig om de waarde ervan helder te benoemen. De neiging bestaat om de ander te gaan overtuigen en de legitimatie te vinden in iets ‘anders’ dat meer geaccepteerd en concreet lijkt. Zoals bijvoorbeeld; dat muziek de ontwikkeling van de hersenen stimuleert, alsof het luisteren naar de muziek zelf niet volstaat. De intrinsieke waarde van de cultuurbeleving die vaak onbewust is, wordt dan niet expliciet gemaakt. De ervaring zelf reist echter wel met ons mee en markeren momenten in ons leven. De associaties en de verbeeldingen helpen ons daarbij. Door te kijken naar de verbeelding van anderen en door onze eigen beelden te kunnen scheppen en daar vorm en betekenis aan te geven, creeren we steeds een nieuw begin als bron voor de mens-als-subject. 

Betekenis geven gaat dan niet zozeer om ‘wat betekent dit?’ maar ‘wat vraagt dit van mij?’ ‘wat doet dit met mij?’ en ‘wat doet het met de ander?’. Begrijpen alleen is niet genoeg om te komen tot volwassen handelen. Hiervoor is kennis nodig over waarom iets waarde heeft, voor jezelf en voor de ander. dat te delen door met elkaar in gesprek te gaan.  Ergens om geven is ergens om willen geven. Hier komen persoonlijke verlangens en gevoelens bij kijken. Dit is een existentialistische vorm van ‘begrijpen’ als een voortdurende verkenning van wat het betekent om in de wereld te zijn. Kunst is het gebied waar die verkenning steeds plaats kan en mag vinden. Een verkenning met hoofd, handen én hart waarbinnen onderzoek, reflectie en creatie centraal staan.

Cultuureducatie laat je ontdekken wie je bent, hoe je bent en hoe de ander is.

Bijeenkomsten

In een drietal bijeenkomsten onder begeleiding van Jillis Verbeek willen we met (kunstvak)docenten, intermediairs, cultuurcoördinatoren en adviseurs ontdekken wat de begeleiding binnen cultuureducatie gericht op persoonsvorming betekent voor jezelf, jouw praktijk en voor het begeleiden van leraren, leerlingen of studenten.

De bijeenkomsten zijn op donderdag 7 oktober, 4 november en 18 november van 09:30 tot 13:00 uur. Er kunnen maximaal 8 deelnemers deelnemen aan deze training.

De kosten voor deze training bedragen voor 450,- voor deelnemers buiten Brabant. Brabantse deelnemers betalen 225,-.  

Samen ontdekken

In de bijeenkomsten en ook tussen de bijeenkomsten door maken we gebruik van Het Cultureel Zelfportret. Een digitaal portfolio om de culturele groei van studenten en leerlingen zichtbaar te maken en te verdiepen tot betekenisvolle momenten.

De bijeenkomten vinden plaats bij Cultuurkade in Veghel. Mocht het niet mogelijk zijn i.v.m. de Corona maatregeling om live bij elkaar te komen, dan zal deze training online plaatsvinden

Ben je geïnteresseerd in deze training?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@decultuurloper.nl. Heb je nog vragen over deze training? Neem dan contact met mij op.