In Brabant zijn twee sterke instrumenten ontwikkeld waarmee intermediairs samen met scholen werken aan de verankering van cultuureducatie: De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast. De Culturele Ladekast wordt in de grote steden ingezet bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn met bijbehorende activiteiten. De Cultuur Loper wordt in de overige gemeentes ingezet en heeft een sterke focus op visieontwikkeling en eigenaarschap bij de scholen. Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CmK 3) wordt de komende jaren gewerkt aan het verbinden van beide instrumenten. Op deze manier kunnen scholen, die deelnemen aan CmK, in de toekomst twee aanvullende instrumenten aanbieden die flexibel in te zetten zijn passend bij de behoefte van de school. 

Het doel van de bijeenkomst is binnen de stuurgroep en themagroepen van CmK 3 ervoor te zorgen dat iedereen de basiskennis van beide instrumenten opdoet. Want voordat we de instrumenten de komende jaren met elkaar kunnen verbinden, moeten we eerst beide instrumenten leren kennen. Op 12 en 13 juli volgen bijeenkomsten voor de stedelijke en lokale intermediairs, waarin zij worden bijgepraat over De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast.  

Programma

Tijdens deze bijeenkomst vinden er presentaties plaats van de instrumenten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling. Tot slot kijken we vooruit naar het proces van curriculumvernieuwing binnen CmK 3 en de bijeenkomsten voor intermediairs die op 12 en 13 juli plaatsvinden.  

Samenwerking CmK 3

Binnen CmK 3 werken de uitvoerende organisaties Nieuwe Veste in Breda, CultuurContact in Helmond, Huis73 in ’s‑Hertogenbosch, CiST in Tilburg, Muzelinck in Oss, Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant samen. De samenwerking kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de vijf grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.

De uitvoeringsorganisaties zijn allemaal vertegenwoordigd in de stuurgroep CmK 3 BrabantStad. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het nieuwe gezamenlijke CmK 3-programma. Een aantal thema's vormen de kern van het programma: professionalisering, curriculumvernieuwing en kansengelijkheid. Rondom deze inhoudelijke thema's richten we de gezamenlijke activiteiten van de uitvoeringsorganisaties in. Per thema is hiervoor een provinciale themagroep opgericht.