Werksessies ronde 3 - 18:30-19:30

Tijdens de derde ronde werksessies kun je kiezen uit: 

Uit je hoofd

‘Uit je hoofd’ bestaat uit een individuele beleving in een caravan, waar je ca. 3 minuten binnen bent, de zogenaamde XBubbel én een groepsgesprek waarin teruggeblikt wordt op de individuele ervaringen. Het uitgangspunt van de beleving is het herkennen van gevoelens van somberheid, eenzaamheid en onzekerheid die iedereen van tijd tot tijd ervaart, maar biedt ook zeker hoop. De X Bubbel is een fysieke interventie waar leerlingen (16 t/m 21 jaar) aan deel kunnen nemen tijdens mentorlessen of andere schoolactiviteiten, waarbij het mentaal welbevinden van leerlingen bespreekbaar wordt. Een GGD professional begeleidt het groepsgesprek. De XBubbel is een initiatief van De Kwekerij i.s.m. de GGD. 

In de workshop worden de totstandkoming- én de ervaringen met dit project op een middelbare school toegelicht door: 
- Isabelle Savelkoul, zakelijk leider van De Kwekerij 
- Nanneke Thijssen, adviseur gezondheidsbeleid van GGD Hart van Brabant 
- Marleen van Hout, zorgcoördinator d’Oultremontcollege in Drunen

Stap tijdens de inspiratiedag in de caravan voor de individuele beleving of doe mee aan de workshop. Bekijk hier alvast de trailer.

Buitengewoon jezelf

Wie ben je en wie wil je zijn? Hoe ben je buitengewoon jezelf? ‘Worden wie je bent’ is voor iedereen een zoektocht, maar jongvolwassenen met zowel autisme als vragen rond hun gender en seksualiteit staan voor een extra uitdaging om ‘zichzelf’ te zijn. Zorg- en onderwijsprofessionals in hun omgeving weten niet altijd goed hier ze hier mee om moeten gaan. 

In het project Buitengewoon jezelf ontwerpen en maken we gezamenlijk met deze doelgroepen gesprekstools die hen kunnen ondersteunen bij gesprekken over een identiteitszoektocht. In deze avondsessie vertellen we over het project, de ontwerpmethodiek en gaan we in groepjes verschillende gesprekstools uitproberen. Kom je mee doen? Buitengewoon jezelf is een project van ontwerpbureau morgenmakers, Fontys Hogescholen en Samenwerkingsverband Autisme zuid-oost Brabant

Buitengewoon Jezelf - Fotograaf: Bram van Dal

Trots54

In een Best Practice laten we een praktijkvoorbeeld zien in Noord-Brabant, waarin drempels voor cultuurdeelname door jongeren succesvol verlaagd zijn. 

Trots54 is een kunst en cultuur community voor en door jongeren in de regio Noordoost-Brabant. Bij Trots54 maken jongeren op hun eigen manier en vanuit hun eigen leefwereld kennis met kunst en ervaren wat het hen brengt. Dit zorgt ervoor dat jongeren weer aansluiting vinden bij het kunst- en cultuuraanbod. Artistiek leider Jesse van den Elsen van Trots54 vertelt samen met jongeren uit de community waar ze nu staan en hoe ze daar zijn gekomen. Kom ook meer te weten over wat het de jongeren brengt. En natuurlijk laten ze je de energie van de community ervaren met een optreden!

 

Inclusief cultuuronderwijs en kansengelijkheid 

Tijdens deze werksessie maken we de koppeling tussen het maatschappelijke thema en wat je daar in je dagelijkse praktijk van cultuuronderwijs in tegenkomt. We gaan aan de slag met een beeldende opdracht, het visueel werken geeft een taal zonder woorden. Door het creëren maken we de verbinding met de persoonlijke ervaring. We laten ons hierbij inspireren door het werk van  maatschappelijk geëngageerde kunstenaars.  Deze werksessie wordt verzorgd door Nathalie Roos, docent educatief ontwerp en onderzoek op Breitner Academie (AHK). Daarnaast is Nathalie bezig met een phD onderzoek aan de Erasmus Universiteit rondom het thema activist/kunstenaar. 

Trots54

Werksessies ronde 4 - 19:45-20:45

Tijdens de vierde ronde werksessies kun je kiezen uit: 

Kunstbende

In een Best Practice laten we een praktijkvoorbeeld zien in Noord-Brabant, waarin drempels voor cultuurdeelname door jongeren succesvol verlaagd zijn. 

Kunstbende biedt jongeren al meer dan 30 jaar een veilige plek waar zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen, ongeacht welke achtergrond zij hebben. Hanna van Dis, projectleider van Kunstbende Noord-Brabant neemt je mee in de aanpak van Kunstbende. Hoe zorgt Kunstbende al jaren voor het verlagen van mogelijke drempels? En hoe ervaren jongeren die meedoen dit? Kom luisteren en kijken naar deze presentatie én optredens door drie deelnemers: Jelle Verse (rapper), Nynke Veen (singer-songwriter) & Odin van Diepen (Fashion, Expo en Theater).  

Preventief jeugdbeleid en Cultuur 

Een van de ambities in het Preventief jeugdbeleid van gemeente Eindhoven is dat zij een vermindering willen zien van stress en spanning onder Eindhovense jeugdigen. Zij ervaren nu veel druk om te presteren. Er zijn jeugdigen die veel ballen hoog moeten houden en denken dat ze het zelf allemaal moeten oplossen. Gedurende deze sessie zoomen we samen met Sanne de Jong (beleidsadviseur Jeugd, sociaal domein) en Marc Mulder (beleidsadviseur sociaal domein) van de gemeente Eindhoven en docentonderzoeker Tom van den Eertwegh (Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst, Fontys Pedagogiek) in op de vraag hoe cultuur voor kinderen en jongeren (preventief) iets kan betekenen m.b.t. verminderen van stress, zwaarmoedigheid en prestatiedruk. We gaan verdiepend in gesprek en brainstormen over concrete ideeën/ samenwerkingen/ verbeterprojecten. 

Tom van den Eertwegh deed afgelopen jaar vanuit het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst (Fontys Pedagogiek) onderzoek naar dit maatschappelijke (opvoed)vraagstuk. Hij onderzocht prestatiedruk in het basisonderwijs bij kinderen van groep 7/8 en maakte vervolgens de theatervoorstelling U.P (Under Pressure), over opgroeien in een prestatiemaatschappij.

Jong & Je Wil Wat 

Nina Hoek van Dijke van Jong & Je Wil Wat jongerencommunicatie neemt je mee in de belevingswereld van Generatie Z. Wanneer je jongeren wil bereiken, dan zul je ze moeten begrijpen. Nina neemt je mee in wat deze generatie beweegt. En maakt vervolgens de koppeling met je eigen praktijk. Want om jongeren te begrijpen, moet je ze betrekken. In enkele praktische stappen legt Nina uit hoe je jongeren kunt betrekken bij en bereiken met jouw cultuuraanbod. Ook Omroep KUUR zal tijdens deze sessie aan het woord komen om hun inzichten, die ze gedurende de dag hebben opgedaan, te delen. 

Jongeren achter de portretten

Vier jonge mensen komen aan het woord over hun ervaringen met kunst, wat het met ze doet en hoe zij denken dat drempel weggenomen kunnen worden voor jongeren om mee te doen aan cultuur. Deze jonge mensen zijn voorafgaand aan de inspiratiedag geportretteerd door fotograaf Marcel de Buck en geïnterviewd door Simone Vos. Ga in deze sessie met jongeren zelf in gesprek over wat hen beweegt om aan de slag te gaan met kunst en cultuur.