Basistraining De Cultuur Loper

Basistraining De Cultuur Loper

19 SEP 2019

4 JUN 2020

voor wie:
intermediairs, coaches en cultuuraanbieders betrokken bij De Cultuur Loper

duur:
10.00-13.00 uur

locatie:
lochal, tilburg

De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma leidt de scholen in acht stappen van ‘Dit willen wij onze leerlingen meegeven’ naar ‘Zo gaan wij hieraan werken’. Met De Cultuur Loper maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. We maken hierbij de beweging van aanbod gericht naar het dialoog werken.

Van to tell naar to ask

Om dit te realiseren is een duurzame transformatie van cultuuronderwijs wenselijk. Dit raakt niet alleen de manier waarop scholen hun cultuuronderwijs willen vormgeven. Maar ook de partners waarmee de scholen dit willen doen.

Wat betekent coachen binnen De Cultuur Loper dan precies?

Coachen binnen De Cultuur Loper betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.

Dit leertraject gaat over:

– Het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken;
– Het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school;
– In co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggericht werken);
– Op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven.

Je krijgt inzicht in het gedachtengoed van De Cultuur Loper en wat dat van je vraagt om dat als coach te begeleiden. Het trainen van coachingsvaardigheden is dan ook een belangrijk deel van deze training.

Trainingsdagen

Donderdag – 10.00 – 13.00 uur – Workshop 0.1
19 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 23 januari 2020, 20 februari

Vrijdag – 10.00 – 13.00 uur – Workshop 0.1
20 september , 11 oktober , 15 november, 13 december, 31 januari 2020, 28 februari

Afronding 
vrijdag 15 mei 2020 – 14:00 – 15:30 uur

Inleveren verslagen uiterlijk 3 april 2020