Community Art Brabant Café #9

Betekenis van kunst in de zorg

3 OKT

voor wie:
beleidsmakers, zorgverleners, welzijnswerkers, kunstenaars, culturele instellingen, woningbouwcoöperaties

duur:
14.30 – 19.00 uur (inclusief diner)

locatie:

Bibliotheek VANnU, Parrotia, Roosendaal

Community Art Brabant Café #9

Tijdens dit Community Art Café gaan we in op de kracht van kunst in de zorg. Daarbij staan twee perspectieven centraal: die van de kunstenaar en de beleidsmaker/onderzoeker.

Hoe ga je als kunstenaar aan de slag in het sociale domein van de zorg? En hoe ontwikkel je hiervoor tools?

Hoe creëer je meer ruimte in je beleid? Hoe bieden ontwikkelingen en regelingen kansen richting sociaal domein?

Programma

14:30: netwerken met koffie, thee en wat lekkers
15:00: opening
15:30: interactieve workshop ronde 1
16:45: interactieve workshop ronde 2
18:00: borrel en diner

Toelichting programma
Opening
Interview met Theo Frentrop (Theaterwerkplaats Tiuri) door Jeanne de Vaan (Kunstloc Brabant). Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een (verstandelijke) beperking en viert dit jaar het 10 jarig jubilieum in Roosendaal. Theo geeft een inkijkje in zijn visie op de rol van kunst in de zorg en de weg die zij de afgelopen 10 jaar hebben gelopen om te komen waar ze nu zijn.

Workshoprondes
In de eerste of in de tweede ronde van de workshops, volg je een workshop van Theaterwerkplaats Tiuri waar het ervaren van de kracht van kunst centraal staat. Hiervoor hoef je je niet aan te melden; je wordt automatisch ingedeeld.

Tijdens de andere workshopronde maak je een keuze tussen deze twee opties:
1. Hoe ga je als kunstenaar aan de slag in de zorg?
Interactieve workshop door Nishant Bola, oprichter van World of Dance, dansdocent en choreograaf, o.l.v. Carlijn de Bot van Cultuur verbindt Roosendaal. Nishant vertelt over World of Dance en zijn dansprojecten in de zorg. Hij geeft tips hoe je als maker tools kunt ontwikkelen om kunst in te zetten bij verschillende doelgroepen in het sociaal domein (o.a. als communicatiemiddel).
2. ​Hoe kan je als bestuurder of overheid kunst verankeren in de zorg?
Interactieve sessie over het verankeren van kunst in de zorg met als gasten Ad van Rijen, bestuurder WijZijn Traverse Groep en Claudia Marinelli, specialist cultuurparticipatie bij LKCA o.l.v. Warner Werkhoven van Kunstloc Brabant. In deze sessie gaan we onder andere in op de financieringsstromen in de zorg en welzijn en LKCA geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen, zoals de verbreding van de regeling combinatiefunctionarissen richting zorg en welzijn.

Maak je keuze tussen deze twee opties bij de aanmelding!

Kunstloc Brabant organiseert dit CAB Café in samenwerking met Theaterwerkplaats Tiuri, Cultuur Verbindt Roosendaal, CultuurCompaan en bibliotheek VANnU.