Co-creatie: win-win voor basisscholen én musea

Co-creatie: win-win voor basisscholen én musea

Co-creatie, een attitude waarbij culturele instellingen actief samenwerken met hun doelgroep en participatie centraal stellen, wint steeds meer aan terrein. Een specifiek voorbeeld hiervan, zijn co-creatieprojecten ter bevordering van cultuureducatie. Wat gebeurt er als musea (basis)scholen meer betrekken bij hun programma? Een sterkere positionering voor het museum, zo blijkt, en kinderen die geprikkeld worden in hun ontwikkeling. Een win-win, dus.

Het is mooi als de dromen en ambities van culturele organisaties overeenkomen met de buitenwereld. Daar waar de wereld van de instelling en de wereld van de bezoeker samenkomen, zit het raakvlak, de relevantie. En het is juist op dit punt dat co-creatie van bijzondere meerwaarde kan zijn. Esther Leenders, adviseur kunsteducatie bij Kunstloc Brabant, merkt dat met name de grotere musea de laatste jaren een omslag maken in hun houding, specifiek ook naar de jongere doelgroepen toe. In plaats van enkel inside-out te werken, leggen musea zoals bijvoorbeeld De Pont, het Van Abbemuseum en het Design Museum het accent (ook) juist op het outside-in principe, waarbij de wensen en behoeften van de doelgroep centraal komen te staan. Leenders: “In plaats van eenzijdige kennisoverdracht tijdens een museumles, merk je dat veel musea benieuwd zijn naar de betekenis die een leerling zélf haalt uit een kunstwerk. Er is echt de wens tot een dialoog: ‘wat zie je hier en wat doet dit met je?’ in plaats van ‘dit is de interpretatie die wij als museum willen meegeven aan jou’.”