Enquête | Zelfstandigen in de kunstensector

Enquête | Zelfstandigen in de kunstensector

zelfstandigen zzp
In Brabant hebben we een groot aantal zelfstandige makers en docenten in de kunst en cultuur. Kunstloc Brabant bekijkt of we in het najaar bijeenkomst(en) kunnen organiseren met, voor en door de zzp’ers in de sector. Waar mogelijk werken we met andere landelijke, provinciale en/of lokale organisaties samen.

Werk je als zelfstandige in Brabant?

Dan willen we je met deze enquete vragen de onderwerpen aan te geven waarover jij een bijeenkomst zou willen bijwonen. Daarnaast vragen we je of je wellicht zelf over een onderwerp zou willen vertellen. Zie het als een zeepkistsessie over een onderwerp dat waardevol is voor je collega’s. Want daar willen we aan werken: versterken van de zelfstandigen in de kunstsector voor en door de makers!
Het invullen van deze enquête duurt maximaal 3 minuten. We zien graag je reactie voor 11 juni.

laatste berichten