Impuls voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie.

Kijk of jouw project in aanmerking komt. Vul de financieringsscan in!

Impulsgeldenprogramma

Er wordt binnen het impulsgeldenprogramma via diverse financieringsinstrumenten ruimte geboden aan cultureel ondernemerschap. Hiermee worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het artistiek en zakelijk succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn. De diverse financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma bieden op maat en in verschillende ontwikkelstadia ondersteuning. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit de volgende vier financieringsinstrumenten en de Makersregeling:

  • De subsidie impulsgelden is bedoeld als een investering die de aanvrager in staat stelt structurele veranderingen in gang te zetten aanvullend op de reguliere activiteiten, binnen de eigen organisatie of beroepspraktijk en/of op breder maatschappelijk niveau.
  • Met kennisvouchers versterken makers en culturele instellingen hun ondernemerschap. Ze huren hiermee externe expertise in voor een specifieke leervraag. Samen met een coach gaan ze aan slag met bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, de ontwikkeling van een marketingstrategie of het bereikbaar maken van nieuwe verdienmodellen.
  • Bij crowdfunding plaatst een maker of culturele instelling een project online op een crowdfunding-platform. In een vastgestelde periode probeer je zo veel mogelijk publiek te bereiken, waarna zij het project ondersteunt door middel van een donatie. Als de projectmaker binnen de vastgestelde periode 70% van het streefbedrag bij het publiek (de ‘crowd’) ophaalt, wordt de resterende 30% uit het impulsgeldenprogramma gefinancierd.
  • De Brabantse cultuurlening maakt geld lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector. Lenen kan tot een bedrag van €15.000 tegen een aantrekkelijke rente van 3%. Aanvullend zijn er eventueel trainings- of begeleidingsprogramma’s op het gebied van ondernemerschap.

Naast de vier financieringsinstrumenten van het impulsgeldenprogramma biedt Kunstloc ook de makersregeling aan. De makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente.

Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma en de makersregeling.

Komt mijn project in aanmerking voor impulsgelden?

Vul deze financieringsscan in om te kijken welke financieringsvormen passen bij jouw project.

Advies en meer informatie

We delen onze kennis over het financieren van culturele projecten graag. Dat doen we in de vorm van individueel advies en tijdens (netwerk)bijeenkomsten. Heb je vragen over het impulsgeldenprogramma, of wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage? Vul de  dan contact met ons op.

dit kun je doen met impulsgelden

Hazenjacht
Copper Views
Goeikes - Het jaar van Lucas Gassel
Kunst aan de Groene Corridor
Superland | Matthijs Bosman
The Dutch Institute of Food & Design
Wildpark
Van Houdoe naar How Do...?
An Evening With Knives
Kempenerpop
Daan Manneke 80
Dageraad
Dokter Kees
Mama
Het kleinste kamertje
Studio Juul Rameau
Kunstplan Ecodorp Boekel
Het Groote Hoofd
Garden of Abundance | Juul Rameau
LaMelis
Alexandra Crouwers
Family Stranger
Hopsa Heisasa | Vincent van den Ouden
STER | Catherina Iosifidis
Hoi meisje | Jamila Smit
Gebroken | Sjoerd Damen
Echt Hout | Raffi Shahbaz Nazarian
Luka | Roelie Post
Controller | Jesse van der Meulen
Buoyancy
Anamnesis | Caspar Naaijkens
Doloris
De Operateur | Jasper Loos
Ze zien los!
Aus Berlin
Artist in Residence platform Brabant
Manifestations
Envisions
Sexual healing
Het licht & het duister
Scarlet Stories | Necrologies
Vaste locatie The Living Museum
Henny. Ik ben nog niet klaar
Capella Brabant
Sannety | Lisanne van Hek
I like school and school likes me
Heruitgave Design Works
Debuutalbum Mudita
't Is goed zo
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Dock Zuid
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Prutsers en helden | Stichting Hertog Zout
Volumetric video | Dutch Rose Media
Dat wat blijft | Monique Broekman
Nishant Bhola | World of Dance
PLYGRND.city
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Grafisch Atelier Den Bosch
The Mother of Beauty
De tijd van je leven
Opera op de Parade
Alles in Kleur - Sheewawah
Concertvleugel voor Paradox
Een passende entree voor de LocHal
Dyane Donck
Theatergroep Trots
Stil Geluid | MoveToMeet
Urbanlicious, back to the future
GlasLab Den Bosch
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Studio Nova
Stichting Opia 55
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
Urban Matterz
De Fabriek
Wouter Strietman
Miesjel van Gerwen
Roos van Soest
De Stilte
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
De Oude Ambachten
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Vloeistof
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
L.I.F.E.
Jenny Ymker
Beeld | Merk
DocumentSeries | Kristel van Issum
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
New Dutch Connections
Human Rights Tattoo
De Link
Kranen/Gille
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
Bouwmeester Donck
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Paleis voor Volksvlijt
Dansen met de vijand
Op de grens van mijn eiland
Generatie Zuid
Groene Engel
Diggers Studio's
Make it - Jazz Festival Tilburg

Adviescommissie impulsgelden

Alle aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma worden beoordeeld door de Adviescommissie Impulsgelden. Dit is een onafhankelijke commissie, bestaande uit deskundigen werkzaam binnen of buiten de culturele sector met een aantoonbare ambitie om hun expertise in te zetten ten behoeve van het Brabantse cultuursysteem.

Adviescommissieleden

Diana Wind
commissievoorzitter
Management consultant, curator, schrijver, moderator. Voorheen directeur Stedelijk Museum Schiedam. Onder andere voorzitter bestuur Theatre of Wrong Decisions, RAM Foundation, commissaris bij Senf Theaterpartners.

Cas Smithuijsen
commissievoorzitter
Was werkzaam bij de kunstenaarsvakbonden, de gemeente Amsterdam en als directeur bij de Boekmanstichting, kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid. Was van 2013 tot eind 2016 bestuurder bij NWO en Sinds 2015 bijzonder hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Brigitte de Goeij
Brigitte was werkzaam als zakelijk directeur bij Noord Nederlandse Dans in Groningen en als theaterprogrammeur en directeur van de Culturele Raad in Deventer. Sinds 2014 adviseert en werkte als secretaris voor verschillende fondsen. Sinds 2016 heeft ze haar eigen bedrijf De Goeij Cultuur en Zaken.

Dieuwertje Komen
Medewerker AKV|St.Joost: coördinator minorprogramma en adviseur ondernemerschap voor kunst en vormgeving

Els de Wit
Zakelijk leider van Dansmakers Amsterdam, bestuurslid diverse culturele organisaties waaronder De Rode Hoed en ICP Orchestra, voorheen zakelijk directeur Bimhuis.

Esther Vossen
Directeur Het Vijfde Seizoen, kunstadviseur Altrecht GGz, freelance curator. Secretaris bestuur Vereniging Bedrijfscollecties Nederland, Raad van Toezicht galerie Beeldend Gesproken, extern Adviseur Mondriaan Fonds.
  
Ilay den Boer
Maker van persoonlijk en maatschappelijk theater bij verschillende gezelschapen en docent bij verschillende toneelscholen.

Johan Gielen
Investmentmanager BOM Bedrijfslocaties en BOM Breedbandfonds (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)

Joost Heinsius
O.a. gewerkt bij St.VrijwilligersManagement, Kunstenaars&CO en Cultuur-Ondernemen. Nu zelfstandig ondernemer, adviseur en onderzoeker in kunst en cultuur en daarbuiten. Ontwikkelt (Europese) projecten, verbindt verschillende sectoren, adviseert kunstenaars en instellingen.
  
Josephine Lemmens
Met haar ervaring bij landelijke fondsen heeft zij een brede kijk op ontwikkelingen in de sector en heeft goed zicht op het makersproces. Als zelfstandig adviseur in de cultuursector helpt ze uiteenlopende organisaties om van creatieve ideeën concrete en realistische plannen te maken.

Lucky Belder
Adviseur Ned. UNESCO Cie, lid werkgroepen (behoud) cultureel (digitaal) erfgoed, en culturele diversiteit

Mieke Conijn
Directeur Kunstenlab. O.a. projectorganisatie, cultureel ondernemerschap, kunst, cultureel erfgoed

Melody Deldjou Fard
Expert op het terrein van Onderzoek, Visie, Concept, Programmering (Mode, Vormgeving en Beeldende Kunst), Trends, Marketing en Artistieke kwaliteit bewaking. Cum laude afgestudeerd aan de HKU en UvU. Momenteel een onderdeel van OCW’s denktanknetwerk “Leiderschap in Cultuur” (LinC).

Mirjam Hament
Eigenaar adviesbedrijf Veranderregie. Is zowel opgeleid als register accountant als beeldend kunstenaar (Rietveldacademie). Kennis en ervaring op business development, sociale innovatie, startups, financieringen, cultureel ondernemerschap.

Pieter de Rooij
Docent, onderzoeker en auteur. Werkzaam bij NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda. Achtergrond in marketing, consumentengedrag en CRM in de cultuursector.

Pieter van Adrichem
Met 25 jaar ervaring werkte Pieter voor o. a. Amsterdam Dance Event, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Eurosonic Noorderslag en het Bimhuis. Specialismen zijn doelgroepen, digitale communicatie en ondernemerschap in de cultuur.

Reinier Gerrritsen
Senior beleidsadviseur bij Gemeente Rotterdam, secretaris Directeurenoverleg Rotterdamse kunstinstellingen en bestuurslid Jeugdcultuurfonds Rotterdam.

Renske van Dillen
Docent onderzoeksvaardigheden en theorie|literatuur aan AKV|St Joost. Voorheen senior consulent kunsteducatie bij Kunstbalie. Werkt daarnaast aan PhD over het het werk van Chris van Geel aan UvT.

Roelof Balk
Gespecialiseerd in publiek-private financiering en maatschappelijke fondsen. Sinds 2015 directeur-bestuurder van Fonds Cultuur+Financiering. Buiten de cultuursector adviseur aan streekfondsen, ruimtelijke projecten en revolverende fondsen voor bijv. duurzame energie, innovatie en start ups.

Simon Kentgens
Beeldend kunstenaar, lid adviescommissie Kunsten provincie N-B, docent Willem de Koning Academie R'dam. O.a. beeldende kunst, muziek, advies

Uli Schnier
Bedrijfseconoom, ondernemer, consultant. O.a. marktontwikkeling, bedrijfsvoering, advies m.b.t. ondernemerschap