Tweede indientermijn subsidie impulsgelden

Tweede indientermijn impulsgelden

Expertmeeting

29 APR

5 MEI

voor wie:
subsidieaanvragers impulsgelden

Dit is hét moment voor projecthouders om hun subsidieaanvraag impulsgelden in te dienen.

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 29 april t/m 5 mei is de tweede mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Dat doe je door in te loggen in het digitale aanmeldsysteem en de benodigde documenten te uploaden.

De volgende mogelijkheid is 23 t/m 29 september.

Over het impulsgeldenprogramma

Subsidie impulsgelden is één van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.