Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In het onderwijs is vaak onduidelijkheid over de beschikbare middelen en professionalisering cultuureducatie. We zetten de laatste ontwikkelingen voor je op een rij. 

Nieuwe regeling Schoolkracht

In de tweede helft van november wordt de nieuwe regeling Schoolkracht opengesteld. Scholen in het primair, voorgezet en speciaal onderwijs kunnen een budget van maximaal € 30.000,- aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling. Deze regeling is ook in te zetten om ontwikkelingen binnen cultuuronderwijs te verduurzamen. 

Lees meer

Financiering cultuureducatie uit prestatiebox en lumpsum

Het LKCA geeft op hun website een duidelijk beeld van financiering cultuureducatie uit de prestatiebox en lumpsum. De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van OCW. Tot en met dit schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie. Met ingang van 2021-2022 verdwijnt de prestatiebox, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie. Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het ministerie gaat monitoren dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel.

Lees meer

Individuele professionalisering basisonderwijs

Leraren krijgen 2 uur per week voor individuele professionalisering. De mogelijkheden voor professionalisering in het basisonderwijs vind je in onderstaand filmpje van de PO-Raad. Alle hier genoemde professonalisering kan dus ook gaan over cultuuronderwijs.