Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

Chris-van-Koppen

Per 1 juni zijn bkkc en Kunstbalie gefuseerd. We gaan samen verder onder een nieuwe naam Kunstloc Brabant. Chris van Koppen, directeur-bestuurder Kunstloc Brabant, schreef al eerder in zijn blog over dit fusieproces.

“Ik ervaar dit als een mooie en logische stap, want de kennis en netwerken van Kunstbalie (amateurkunst, cultuureducatie en community art) en bkkc (professionele kunst) sluiten perfect op elkaar aan. De fusie biedt een uitgelezen kans ze met elkaar te verbinden.”

Inmiddels is zijn blog uitgegroeid tot een visiedocument waarin Chris aangeeft wat hem drijft en wat voor hem de invloed en de waarde van kunst en cultuur zijn.

“Voor mij is cultuur alles wat onze samenleving samenhang geeft en is kunst de reflectie daarop. Kunst en cultuur gaan dus over vernieuwing en continuïteit. Ze appelleren aan de onvoorstelbare kracht van de verbeelding, waarmee we ons andere werkelijkheden kunnen voorstellen, ons een beeld kunnen vormen van het verleden, kunnen dromen van de toekomst, ons kunnen verplaatsen in een ander. Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is.”