Werksessies ronde 1 - 13:30-14:30

Tijdens de eerste ronde werksessies kun je kiezen uit: 

Meedoen aan cultuur zonder fysieke drempels 

Fysieke beperkingen kunnen lastig zijn als je mee wilt doen aan cultuur. Gelukkig zijn er veel oplossingen te bedenken om een fysieke beperking geen drempel te laten zijn. Om het ervaren en beleven van cultuur mogelijk te maken voor iedereen. In deze sessie zoomen we in op cultuuraanbod voor mensen met een visuele beperking. 

Te gast zijn Francis Meulendijks van het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) en Marc Eysink Smeets van Festival Circolo. Festival Circolo heeft met hulp van o.a. het TOG grote stappen gezet om het festival nóg toegankelijker te maken. Wil je weten wat ze hebben gedaan en hoe het TOG hen hierbij heeft kunnen helpen? Kom dan luisteren en stel je vragen aan Francis en Marc.

Toelichting van het nieuwe verantwoordingssysteem voor Cultuureducatie met Kwaliteit 3

Marjon Brouwer (Adviseur Cultuureducatie bij Kunstloc Brabant) neemt je mee in het nieuwe verantwoordingssysteem voor Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CmK3). Het systeem is in ontwikkeling en Marjon laat je zien hoe er vanaf 2023 in dit systeem gewerkt kan gaan worden. Uiteraard is er ruimte om jouw vragen te stellen. Let op: deze werksessie is speciaal voor gemeenten en intermediairs CmK3. 

Ready to Rock

In een Best Practice laten we een praktijkvoorbeeld zien in Noord-Brabant, waarin drempels voor cultuurdeelname door jongeren succesvol verlaagd zijn. Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Het project bestaat inmiddels zeven jaar en is al die tijd al succesvol. Hoe de leerlingen spelen maakt eigenlijk niet zoveel  uit. Het gaat er vooral om dát ze spelen. Een verrijkende ervaring voor kinderen die zonder dit project waarschijnlijk niet zo snel muziekles zouden krijgen. Op 8 december wordt in een bandopstelling getoond hoe het werkproces eruit ziet. Kom kijken naar een presentatie, repetitie, taalles en podcast opname in één!

 

Fonds voor Cultuurparticipatie over beschikbare regelingen 

Fonds voor Cultuurparticipatie presenteert de verschillende regelingen die beschikbaar zijn om drempels voor jonge mensen te verlagen. Met voorbeelden van projecten die subsidies ontvangen hebben in het verleden: hoe hebben zij het aangepakt en wat hebben zij ermee kunnen doen? Uiteraard is er voldoende mogelijkheid om jouw vragen te stellen. 

Ready to Rock | Foto: Pietro Carbucicchio

Speeddates met het VSBfonds, FCP en Buurtcultuurfonds Noord-Brabant

Tussen 13:30u en 16:00u kan je aanschuiven bij de adviseurs van het VSBfonds of van 13:30u tot 15:00u bij het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant. Ook adviseurs van het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn vanaf 14:45u beschikbaar voor vragen. Je kan vragen stellen over de regeling en je eigen plan voor leggen. Dus heb jij een goed idee voor een project en zoek je financiering? Loop dan bij ze langs!

Bereid je vast voor door meer te lezen over de regelingen en mogelijkheden op de websites van het VSBfonds en Buurtcultuurfonds Noord-Brabant.

Werksessies ronde 2 - 14:45-15:45

Tijdens de tweede ronde werksessies kun je kiezen uit: 

Meedoen aan cultuur zonder financiële drempels 

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat geld geen drempel is voor jeugd om mee te doen aan cultuur? Welke issues spelen er en wat is nodig om deze issues aan te pakken? En: wat zijn succesvolle initiatieven en welke rol zou jij als individu of organisatie kunnen spelen? Praat mee over deze en andere vragen tijdens het panelgesprek met: Chantal de Bonth - bestuurslid  Jeugdfonds Cultuur Brabant portefeuille cultuuraanbieders en relatiebeheer, Sjan Beerens - beleidsadviseur Armoede en Schulden gemeente Waalwijk, Francesco van Mierlo - directeur Kunstencentrum Waalwijk en relatiebeheerder Jeugdfonds Cultuur Brabant en Peter Overeem - coördinator Jeugdfonds Cultuur Brabant & Jeugdfonds Sport Brabant.  

Basisschool Het Palet

In een Best Practice laten we een praktijkvoorbeeld zien in Noord-Brabant, waarin drempels voor cultuurdeelname door jongeren succesvol verlaagd zijn. Basisschool Het Palet in Hapert heeft kunst en cultuur hoog in het vaandel staan en neemt al een aantal jaren deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In deze sessie nemen ICC’er Chantal van Hulst en intermediair Eline van der Geest je mee in het CmK-traject op deze school. Wat is hun visie op cultuureducatie, wat hebben ze ondernomen en wat zagen ze gebeuren bij leerlingen?  

Landelijk programma School en Omgeving 

Hoe kunnen we de jarenlange ervaring binnen Cultuureducatie met Kwaliteit ten goede laten komen aan het nieuwe programma School en Omgeving? In deze sessie spreken we hierover met LKCA en Kunstloc Brabant en over de ervaringen van voorloperschool De Wijde Wereld in Uden. We spreken onder andere over de criteria, de gevaren en de kansen. Daarnaast bespreken we hoe alle betrokkenen zoals penvoerders, intermediairs, adviseurs en beleidsambtenaren een rol kunnen spelen in het slagen van het programma School en Omgeving. Praat met ons mee. 

Impactgerichte financiering 

Impact gaat over verschil maken, over een verandering teweegbrengen. Vaak is het aantonen van dat verschil of die verandering niet zo eenvoudig. Het zoeken naar een aanpak die werkt, is vaak een kwestie van uitproberen, vallen en opstaan. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat een starre subsidiesystematiek het vinden van de juiste aanpak niet in de weg zit? Een projectplan dat van tevoren is dichtgetimmerd in een subsidieaanvraag met verantwoordingsverplichting maakt uitvoerders soms huiverig om leerzame mislukkingen te delen. Hoe maak je daar ruimte voor? En kun je impactmeting inzetten om te kijken naar wat wel of niet werkt en daarvan te leren, in plaats van het alleen te zien als middel waarmee je verantwoording aflegt?  

We gaan in deze workshop interactief op zoek naar wat het beste werkt voor zowel de beleidsmaker of financier als voor een initiatiefnemer die met diens project het verschil wil maken. Een aantal mensen hebben we alvast uitgenodigd om hun kennis en vragen hierover te delen: Gijs van Beusekom (Deccos), Wikke Peters (CKE), Jessica Keijzer (Stichting Oss Cultureel), Marjolein Buijs (Stichting Oss Cultureel), Ben Kaelen (Stérk.Brabant) en Bente van Ruremonde (Kunstloc Brabant).