Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs en stedelijke consulenten. Een deel van de intermediairs en consulenten is werkzaam in het voortgezet onderwijs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De consulenten voor de grote steden, en de intermediairs voor de andere gemeentes.

De intermediairs en consulenten vormen hiermee een belangrijke schakel tussen de vragen uit het voortgezet onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs en consulenten als adviseur en aanjager van ontwikkelingen. Zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Netwerk voortgezet onderwijs

Vanaf 2022 faciliteren Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant het samenvoegen van de twee bestaande VO-netwerken van intermediairs en consulenten in Noord-Brabant. Drie keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd door Kunstloc Brabant, Erfgoed Brabant, en iemand uit het netwerk. Deze bijeenkomsten zijn gericht op inspiratie, intervisie en netwerk. We houden je hier op de hoogte over het netwerk en de bijeenkomsten.

Bijeenkomst 13 september 2022

Op dinsdag 13 september 2022 was de eerste bijeenkomst van het samengevoegde netwerk, die plaatsvond in de Lochal in Tilburg. De bijeenkomst was inhoudelijk voorbereid met intermediairs Karin van Dijk (Kunstkwartier) en Marleen van Dooren (Muzelinck). Er waren 25 deelnemers tijdens deze eerste bijeenkomst en daarmee waren bijna alle intermediairs en consulenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs in Brabant aanwezig. 

Imke Donkers (Erfgoed Brabant) en Anke Koenraadt (Kunstloc Brabant) begonnen de bijeenkomst met een opwarmer, waarin deelnemers bevraagd werden over hun positie in het voortgezet onderwijs en waarmee direct een mooi gesprek en uitwisseling begon. Vervolgens werd er meer informatie over Evi gedeeld, dat nu ook ontwikkeld is voor scholen in het voortgezet onderwijs. 

Daarna nam Nina Hoek van Dijke van jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat  je mee in de belevingswereld van jongeren. Wat kenmerkt en beweegt deze generatie? En hoe betrek en bereik je hen bij jouw cultuuraanbod? In de presentatie werden concrete handvatten aangeboden en werd de koppeling naar de werkpraktijk van intermediairs gemaakt. 

Tot slot gingen deelnemers aan de slag met het maken van een netwerkspin voor hun eigen werkgebied en we eindigden de bijeenkomst met een netwerklunch. 

Bijeenkomst 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari 2023 was de tweede bijeenkomst van het samengevoegde netwerk. De bijeenkomst was inhoudelijk voorbereid met intermediairs Eline van der Geest (Cultuurplaza de Kempen) en Janneke van Dijk (Huis73). Er waren 18 deelnemers tijdens deze eerste bijeenkomst aanwezig. 

We waren dit keer welkom in Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch, waar het vmbo-projectteam (Sander Roovers, Manoah Salampessy en Eline Zwart) ons hebben meegenomen in het vmbo-project dat zij in 2021 zijn gestart. Ze hebben dit project vanuit design thinking aangepakt en vertellen ons hoe een cyclus eruit ziet als je werkt met design thinking. Het gehele project is in co-creatie met leerlingen en docenten gedaan en heeft veel interessante resultaten en inzichten opgeleverd. Het verhaal was zeer prikkelend voor de deelnemers en zorgde voor veel interactie. Vervolgens gingen de deelnemers het museum in, om de Thinking Routines toe te passen op werk uit de tentoonstelling. We eindigden met een workshop, waarin we design thinking hebben toegepast op een vraagstuk vanuit de deelnemers (in hun relatie met het samenwerken met scholen). Vol inspiratie sloten we de ochtend af met een netwerklunch. 

 

Bijeenkomst 26 januari 2023

Over het vmbo project

Vijf Brabantse musea hebben de handen ineengeslagen om musea voor vmbo-leerlingen aantrekkelijker te maken. In de periode 2021 t/m 2024 wordt er vanuit Het Noordbrabants Museum, Design Museum Den Bosch, Van Abbemuseum Eindhoven, Museum Helmond en Stedelijk Museum Breda samengewerkt met scholen in de omgeving om leerlingen te enthousiasmeren voor kunst, design, geschiedenis en erfgoed. Het meerjarige project van de vijf musea wordt gesubsidieerd en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincie Noord-Brabant. Het ontwikkelen van een relevant en vooral aantrekkelijk educatief programma gebeurt in nauwe co-creatie met vmbo-leerlingen en docenten. Om zodoende aanbod te ontwikkelen wat zowel aansluit bij de belevingswereld en de interesses van de leerlingen als bij de wensen van de docenten. Voor dit circulaire ontwikkelproces wordt de design thinking methodiek toegepast. 

14154

Bijeenkomst 13 juni 2023

Meer informatie over de volgende bijeenkomst volgt. 

Meer weten over het netwerk intermediairs & consulenten voortgezet onderwijs?

Neem contact met mij op. 

nieuws

Meetinstrument Evi nu ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Het instrument helpt vo-scholen gericht te werken aan steviger cultuuronderwijs.

7 december 2022
Meetinstrument Evi nu ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Wat is de opbrengst na twee jaar samenwerking op de thema’s professionalisering, curriculumvernieuwing en kansengelijkheid?

17 oktober 2022
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Hoe maak je van cultuur een vast onderdeel in het onderwijs?

Een training voor cultuurcoördinatoren biedt houvast.

3 juni 2022
Hoe maak je van cultuur een vast onderdeel in het onderwijs?

Uitkomsten behoefteonderzoek cultuuronderwijs VO

Wat zijn de wensen en waar valt er nog winst te behalen?

15 april 2022
Uitkomsten behoefteonderzoek cultuuronderwijs VO

Eerste stappen gezet naar verandering in het voortgezet onderwijs

Cultuurcoördinatoren werken samen met een collega aan veranderdoelen in het voortgezet onderwijs.

31 januari 2022
Eerste stappen gezet naar verandering in het voortgezet onderwijs

Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Door corona staan sectoren op hun kop, dus ook de kunst- en cultuursector. Wat betekent dat voor onderwijs, culturele instellingen en beleidsmakers?

20 december 2021
Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

De kansen van Cultuureducatie met Kwaliteit voor het voortgezet onderwijs

De nieuwe periode van de CmK-regeling biedt vo-scholen financiële ruimte om hun cultuureducatie naar een hoger plan te tillen.

10 december 2021
De kansen van Cultuureducatie met Kwaliteit voor het voortgezet onderwijs

Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

De term 'sociale pijn' bleef na de lezing van Karim Amghar nazingen in het hoofd van Esther Leenders. Ze ging op onderzoek uit.

9 december 2021
Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

Open Call Collision

Kunstenaars met expertise technologie gezocht die jongeren wijzer willen maken.

16 augustus 2021
Open Call Collision

Call | Kunstvakdocenten gezocht voor ontwerponderzoek STEAM-onderwijs

Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar ontmoeten en versterken? En hoe deze vakken aan elkaar verbonden kunnen worden?

20 juli 2021
Call | Kunstvakdocenten gezocht voor ontwerponderzoek STEAM-onderwijs

Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe kun je als cultuurprofessional in je cultuureducatie aansluiten op het cultureel bewustzijn van jongeren?

19 juli 2021
Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021
Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

20 inspirerende aanvragen om cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs te professionaliseren.

29 april 2021
Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021
Website De Cultuur Loper vernieuwd

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021
7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020
Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

Financiering en professionalisering cultuureducatie

Opheldering over beschikbare middelen en professionalisering cultuureducatie in het onderwijs.

16 november 2020
Financiering en professionalisering cultuureducatie

Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Persoonsvorming als aanleiding voor betekenisvolle cultuureducatie.

13 november 2020
Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

9 november 2020
Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Over drempels in onze nieuwe werkelijkheid en een constructieve blik op de toekomst van cultuureducatie.

22 oktober 2020
Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Het Netwerk Filmeducatie heeft een nieuwe visie gepubliceerd, en een doorlopende leerlijn filmeducatie voor primair en voortgezet onderwijs.

29 september 2020
Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020
Lang leve de vragenstellers

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020
Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Adviseur Marlijn Gelsing blogt over het doorvertalen van de meerwaarde van de professionele kunstwereld naar het onderwijs.

8 juni 2020
Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Scouten van voorstellingen

De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie.

11 november 2019
Scouten van voorstellingen

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019
Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017
'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’