“Tobe, Welt, und springe,

ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh”

(J.S. Bach, Jesu meine Freude, BWV 227))

Intens verdrietig brengen wij je op de hoogte van het overlijden van Jan Stoffels. Jan was tot voor kort directeur van Kunstbalie, de organisatie die in juni 2018 samen met bkkc is gefuseerd tot Kunstloc Brabant. Wij zijn Jan dankbaar voor de grote betekenis die hij heeft gehad voor de Brabantse cultuursector. Jan heeft met name grote invloed gehad op de verbinding tussen kunst en onderwijs. Onder zijn leiding kwam het huidige programma De Cultuur Loper tot stand. Een nieuwe visie op en invulling van cultuureducatie die landelijk navolging heeft.

Jan Stoffels werd 27 februari 1954 geboren in het Limburgse Echt. Na zijn studie Schoolmuziek aan het conservatorium in Maastricht werkte hij bij diverse rechtsvoorgangers van Kunstloc. In 1987 begon hij als muziekconsulent bij het Brabants Instituut voor School en Kunst (BISK) in Eindhoven en later Helmond, waar hij van 2001 tot 2009 directeur was. In 2009 fuseerden BISK en CVA tot Kunstbalie, waar Jan de functie van directeur-bestuurder bekleedde. Hij bouwde mee aan de totstandkoming van Kunstloc en de verhuizing naar de LocHal, waar hij zich tot het najaar van 2018 met hart en ziel voor inzette.

Een paar maanden voordat hij met vervroegd pensioen zou gaan werd Jan ernstig ziek. Kort na zijn uitdiensttreding is hij overleden.

Jan stond bekend als een heel betrokken directeur en collega. Met veel kennis van zaken, een groot gevoel voor humor, een flinke dosis relativeringsvermogen en een enorm hart voor onderwijs en cultuur.

Medewerkers en directie wensen Maja en de kinderen veel sterkte met dit grote verlies. We gaan hem enorm missen.

Namens medewerkers, directie en raad van toezicht Kunstloc Brabant

De uitvaart is vrijdag 13 december 15:30 uur crematorium Heeze, Somerenseweg 120, 5591 TN Heeze.

In plaats van bloemen graag een gift aan KWF kankerbestrijding.

Op het herinneringsportaal kun je je persoonlijke herinneringen aan Jan achterlaten.