Vragenlijst voor niet-aanvragers

Op dit moment wordt de meerjarenregelingen professionele kunsten BrabantStad geëvalueerd door Lysias Advies. Het doel van de evaluatie is te beoordelen of de regeling haar doelen heeft bereikt, en welke aanbevelingen er zijn om de regeling in de toekomst te optimaliseren. Ook de mening van niet-aanvragers is erg belangrijk voor een goed beeld. Heb je overwogen om een aanvraag in te dienen, maar heb je hier uiteindelijk van afgezien? Of overweeg je om bij een nieuwe regeling wel een aanvraag te doen? Laat via de vragenlijst je mening weten. Met jouw input kunnen verbeterslagen worden gemaakt bij een toekomstige regeling.

Invullen kan tot vrijdag 12 maart,17.00 uur. Het duurt slechts 5 minuten om alle vragen te beantwoorden. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

Online vragenlijst voor niet-aanvragers

Vanwege het besluit van de provincie Noord-Brabant om 68 aanvragen opnieuw te laten beoordelen is de procedure nog niet afgerond. Desondanks is het belangrijk nu te starten met de evaluatie. Deze online vragenlijst is een onderdeel van het totale onderzoek. Hierna zal Lysias advies verschillende betrokkenen spreken tijdens diepte-interviews, groepsgesprekken en een Digitale Ronde Tafel sessie.

Heb je wel een aanvraag gedaan maar nog geen vragenlijst ontvangen? Kijk in je inbox (ook bij ongewenste berichten) of je hier bericht over hebt ontvangen. Kun je geen bericht achterhalen? Neem dan contact op met Lysias Advies.

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen - waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s-Hertogenbosch, de provincie en Kunstloc samenwerken - ook op de website van Kunstloc Brabant.

nieuws van het regioprofiel

Evaluatie meerjarenregeling BrabantStad

Heb je overwogen een aanvraag in te dienen voor de meerjarenregelingen professionele kunsten? Geef je mening via de online vragenlijst.

3 maart 2021

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018