De belangrijkste informatie op een rij

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In 2021 is er één indientermijn. Van 6 t/m 11 april is er de mogelijkheid om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. We hebben de belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten voor je op een rij gezet!

Aanvragen voor de andere financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Subsidieplafond

Het beschikbare budget in deze ronde is €1.011.153,-. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Niet het tijdstip, maar de dag waarop een aanvraag wordt ingediend is leidend. Indien een subsidieaanvraag bij binnenkomst nog niet formeel volledig is, geldt de dag waarop de subsidieaanvraag alsnog volledig wordt gemaakt als datum van binnenkomst.

Goed voorbereiden

De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Je plan komt mogelijk in aanmerking voor een impulsbijdrage (maximaal 50% van de kosten tot een maximum van €50.000,- euro) wanneer je kunt aantonen dat jouw plan een bijdrage levert aan het versterken van de Brabantse cultuursector of het duurzaam verbinden van de cultuursector met andere domeinen. Er worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het zakelijk en artistiek succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Een aanvraag voor subsidie impulsgelden vraagt om een goed onderbouwd, uitgewerkt en geconcretiseerd plan. Dien dus niet overhaast een aanvraag in, maar bereid je aanvraag goed voor. We raden je aan om ter voorbereiding op je aanvraag alle informatie goed door te lezen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee. 

contact & meer informatie impulsgeldenprogramma

Aanvraag indienen

Vanaf dinsdag 6 april kunnen er aanvragen voor subsidie impulsgelden worden ingediend. Dat doe je door in te loggen in het  digitale aanvraagsysteem, het aanmeldformulier in te vullen en de vereiste documenten zorgvuldig en compleet te uploaden. Dit kan tot en met zondag 11 april.

Je kunt nu al inloggen en je aanvraag voorbereiden. Daarna kun je deze opslaan (button rechts onderin). Je aanvraag wordt dan bewaard. 

Let op: Na indienen ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Geen bericht ontvangen? Controleer ook je ongewenste mail of spambox.

aanvraag indienen

Volledigheidscheck

We checken of je aanvraag volledig is, dat wil zeggen: zijn alle vereiste documenten geüpload en voldoen deze aan de formele vereisten. In de week van 12 of 19 april ontvang je hierover bericht per e-mail. Houd dus na uploaden je e-mail in de gaten.

Let op: pas als je aanvraag formeel compleet is kan deze worden voorgelegd aan de Adviescommissie. Loop de checklist na om te kijken of jouw aanvraag volledig is.

✓ Uploaden bij een aanvraag:  

  • projectplan, max. 4 A4 

  • begroting 

  • KvK-uittreksel

✓ Begroting is sluitend en voorzien van specificatie en toelichting 

✓ Gevraagde impulsbijdrage is max. 50% van de kosten tot een maximum van €50.000,-  

✓ Subsidieverlening is voor max. 2 jaar 

✓ Startdatum project ligt niet binnen 13 weken na indienen 

✓ Uittreksel Kamer van Koophandel is niet ouder dan 6 maanden 

✓ Denk bij een samenwerkingsverband aan een ondertekende samenwerkingsovereenkomst 

✓ Voorkom stapeling van Provinciale cultuursubsidies binnen hetzelfde project 

In gesprek met de Adviescommissie Impulsgelden

Mits de aanvraag formeel compleet is, vindt er een gesprek met de Adviescommissie Impulsgelden plaats. Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Deze gesprekken vinden plaats op de volgende dagen:

  • 10 t/m 12 mei
  • 17 t/m 21 mei
  • 25, 27 en 28 mei
  • 31 mei t/m 4 juni

In de week 26 april ontvang je per e-mail een uitnodiging voor het gesprek met vermelding van datum en tijdstip. 

Gelet op de actuele maatregelen rondom COVID-19 is besloten dat dit gesprek niet live, maar in de vorm van een videoconference plaatsvindt.

Impulsgeldenprogramma

Subsidie impulsgelden is één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

Mogelijke verhoging subsidieplafond

In de Provinciale Staten van Noord-Brabant is op 26 maart een motie aangenomen om het budget voor impulsgelden in 2021 en 2022 op te hogen. De motie roept het provinciebestuur op om het budget aan te vullen tot een maximum van € 2,4 miljoen per jaar, wanneer er een grotere behoefte in aanvragen is dan waar het huidige budget van € 1,1 miljoen in voorziet. Indien dit budget daadwerkelijk beschikbaar komt kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden.