De belangrijkste informatie op een rij

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2020 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 21 t/m 27 september is de derde en laatste mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. We hebben de belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten voor je op een rij gezet!

Aanvragen voor de andere financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma kunnen het gehele jaar worden ingediend.

update na indientermijn: impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Subsidieplafond in zicht

In de eerste en tweede ronde van dit jaar werd er al voor bijna €3,5 miljoen aan subsidie aangevraagd. In totaal is er is tot nu toe ruim €1,5 miljoen toegekend aan 32 projecten.

Het resterende beschikbare budget is slechts €272.479. Dat betekent dat er in deze ronde nog maar enkele aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Niet het tijdstip, maar de dag waarop een aanvraag wordt ingediend is leidend. Indien een subsidieaanvraag bij binnenkomst nog niet formeel volledig is, geldt de dag waarop de subsidieaanvraag alsnog volledig wordt gemaakt als datum van binnenkomst.

Goed voorbereiden

De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Je plan komt mogelijk in aanmerking voor een impulsbijdrage (maximaal 50% van de kosten tot een maximum van 124.999 euro) wanneer je kunt aantonen dat jouw plan een bijdrage levert aan het versterken van de Brabantse cultuursector of het duurzaam verbinden van de cultuursector met andere domeinen. Er worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het zakelijk en artistiek succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Een aanvraag voor subsidie impulsgelden vraagt om een goed onderbouwd, uitgewerkt en geconcretiseerd plan. Neem genoeg tijd voor het schrijven van je aanvraag. Dien dus niet overhaast een aanvraag in, maar bereid je aanvraag goed voor.  We raden je aan om ter voorbereiding op je aanvraag alle informatie goed door te lezen en contact met ons op te nemen. We denken graag met je mee en zijn beschikbaar voor advies. Zo kun je je plan aan ons voorleggen en met ons bespreken of je project in aanmerking komt voor een subsidie impulsgelden. Neem gerust contact met ons op! Klop wel tijdig bij ons aan.

contact & meer informatie impulsgeldenprogramma

Aanvraag indienen

Vanaf maandag 21 september kunnen er aanvragen voor subsidie impulsgelden worden ingediend. Dat doe je door in te loggen in het  digitale aanvraagsysteem, het aanmeldformulier in te vullen en de vereiste documenten zorgvuldig en compleet te uploaden. Dit kan tot en met zondag 27 september.

Je kunt nu al inloggen en je aanvraag voorbereiden. Daarna kun je deze opslaan (button rechts onderin). Je aanvraag wordt dan bewaard. 

Let op: Na indienen ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Geen bericht ontvangen? Controleer ook je ongewenste mail of spambox.

aanvraag indienen

Volledigheidscheck

We checken of je aanvraag volledig is, dat wil zeggen: zijn alle vereiste documenten geüpload en voldoen deze aan de formele vereisten. In de week van 28 september ontvang je hierover bericht per e-mail. Houd dus na uploaden je e-mail in de gaten.

Let op: pas als je aanvraag formeel compleet is kan deze worden voorgelegd aan de Adviescommissie. Loop de checklist  na om te kijken of jouw aanvraag volledig is.

✓ Uploaden bij een aanvraag t/m €49.999:  

 • projectplan, max. 4 A4 

 • begroting 

 • uittreksel KvK

✓ Uploaden bij een aanvraag van €50.000 t/m €124.999:  

 • ondernemingsplan, max. 10 A4 

 • begroting van ten minste 3 jaar  

 • laatste jaarrekening 

 • uittreksel KvK 

✓ Begroting is sluitend en voorzien van specificatie en toelichting 

✓ Gevraagde impulsbijdrage is max. 50% van de kosten tot een maximum van €124.999  

✓ Subsidieverlening is voor max. 2 jaar 

✓ Startdatum project ligt niet binnen 13 weken na indienen 

✓ Uittreksel Kamer van Koophandel is niet ouder dan 6 maanden 

✓ Denk bij een samenwerkingsverband aan een ondertekende samenwerkingsovereenkomst 

✓ Voorkom stapeling van Provinciale cultuursubsidies binnen hetzelfde project 

In gesprek met de Adviescommissie Impulsgelden

Mits de aanvraag formeel compleet is, vindt er een gesprek met de Adviescommissie Impulsgelden plaats. Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Deze gesprekken vinden plaats op:

 • Maandag 26 oktober
 • Woensdag 28 oktober
 • Maandag 2 november
 • Woensdag 4 november
 • Maandag 9 november
 • Woensdag 11 november

In de week van 12 oktober ontvang je per e-mail een uitnodiging voor het gesprek met vermelding van datum en tijdstip. 

Gelet op de actuele ontwikkelingen rondom COVID-19 is besloten dat dit gesprek niet live, maar in de vorm van een videoconference plaatsvindt.

Impulsgeldenprogramma

Subsidie impulsgelden is één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.