Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, vanaf nu tweewekelijks ook op onze website.

Bezoek de website van Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Internationale plannen gezocht

Culturele organisaties en individuele makers kunnen nog tot en met 27 november een plan indienen voor een activiteit die bijdraagt aan een stevigere internationale positie van Brabant. Vanuit de proeftuin internationalisering zijn kleine bedragen beschikbaar voor projecten uit Helmond, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch, Breda en Tilburg, én uit de rest van de provincie.

De proeftuin Internationalisering

Vacatures Adviescommissie Meerjarensubsidies met een week verlengd

Nog tot en met 2 december kunnen personen met affiniteit met kunst en cultuur zich melden als potentieel lid van de Adviescommissie van de Meerjarensubsidies Professionele Kunsten 2021–2024 BrabantStad. Er wordt gezocht naar voor elke stad twee leden met specifieke kennis van de lokale context en acht leden met kennis van de gehele Brabantse context.

Vacatures Adviescommissie Meerjarensubsidies

Nieuwe subsidies voor professionele kunsten

Op 27 november presenteert de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad de subsidieregelingen voor professionele kunsten voor de jaren ’21-’24. De aanwezigen krijgen een toelichting op de regelingen en informatie over het aanvragen. De meerjarensubsidies worden 3 december gepubliceerd.  Er is alle ruimte voor het stellen en beantwoorden van vragen. De bijeenkomst is in De Kazerne in Eindhoven, begint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur, inclusief borrel.

Infosessies meerjarensubsidies

Meer weten over het Regioprofiel?

Neem contact op met Allies Swinnen, projectleider Regioprofiel Cultuur, i.o.v. Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad: contact@regioprofielbrabant.nl.