De impulsgeldenregeling van Provincie Noord-Brabant wordt geëvalueerd door adviesbureau Berenschot. Daartoe is per e-mail een enquête verstuurd naar alle makers en organisaties die tussen 2013 en 2019 een subsidieaanvraag impulsgelden hebben gedaan. Het invullen van deze vragenlijst wordt zeer op prijs gesteld.

beeld: Garden of Resonance

Adviesbureau Berenschot is gevraagd door de provincie Noord-Brabant om de Impulsgeldenregeling te evalueren, met het oog op de toekomst van deze subsidieregeling. Als onderdeel van de evaluatie, die erop gericht is om de (langdurige) maatschappelijke effecten van de impulsgelden te onderzoeken, is er een enquête verstuurd naar iedereen die tussen 2013 en 2019 een subsidieaanvraag impulsgelden heeft gedaan. Het wenselijk dat de enquête door zoveel mogelijk makers en organisaties wordt ingevuld.

Het invullen van de vragenlijst wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Dit kost ongeveer 20 minuten. De vragen kunnen het beste worden beantwoord door iemand die actief betrokken was of is bij het project waarvoor subsidie is aangevraagd.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Controleer eerst je ongewenste mail of spambox. Het kan ook zijn dat het e-mailadres in het subsidiesysteem niet meer klopt. Neem in dat geval contact op met Sam Branten via sam.branten@kunstlocbrabant.nl.

mede mogelijk gemaakt met impulsgelden

Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Het Groote Hoofd
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand