Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen, waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, regelmatig ook op onze website.

Reactie BrabantStad op BIS-advies

BrabantStad stuurde minister Van Engelshoven 19 juni een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur voor de landelijke BIS, over de knelpunten waartoe het advies leidt. Deze knelpunten betreffen de aanvraag van Complex, het Noordbrabants Museum, BredaPhoto, Theaterfestival Boulevard, PLAN, Playgrounds, Onomatopee en STRP. Ook spreken de BrabantStad-partners hun zorgen uit over de vele aanvragen die een positief oordeel hebben ontvangen maar geen honorering zodat ze dus zijn aangewezen op de regelingen bij een van de rijksfondsen.

Lees de brief van de cultuurwethouders Marianne de Bie (Breda), Antoinette Maas (Helmond), Mike van der Geld (’s‑Hertogenbosch), Marcella Hendrickx (Tilburg), Monique List - de Roos (Eindhoven) en Wil van Pinxteren, gedeputeerde Vrije Tijd, Cultuur en Sport.

Brief BrabantStad aan Ministerie van OCW

Geslaagde marketeers geven boost aan internationaliseringsambitie

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

In Brabant werken we aan een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur. Onze doelen zijn het bereiken van internationals in Brabant (expats, internationale studenten) én bijzonder internationaal aanbod onder de aandacht brengen bij Brabanders. Dit vraagt onder meer online skills van de marketeers in de Brabantse culturele sector. Vijftien professionals volgden de afgelopen maanden een opleidingstraject dat Afdeling Cultuur (een onderdeel van Afdeling Online) opzette in het kader van de Proeftuin Internationalisering. Zij zijn gecoacht bij het opstellen van een online-marketingstrategie, passend bij een case voor hun organisatie.

Maandag 22 juni presenteerden zij hun casus aan een panel met Bram van den Einden van gemeente Tilburg, Marjolein van Bommel van Dutch Culture en Paulien Dankers programmacoördinator van de Proeftuin Internationalisering, De dag leverde mooie en enthousiaste gesprekken op. Duidelijk is dat de relatie met het publiek kleur en invulling geeft aan wie je als instelling bent en dat die relatie steeds belangrijker wordt.

Binnenkort publiceert Regioprofiel Cultuur BrabantStad een artikel over de presentaties en tips en inzichten van de marketeers.

2374

foto’s: Margot de Heide/Studio Flabbergasted

Meer weten over de internationaliseringsambities van het Regioprofiel?

Neem contact met mij op.

nieuws van het regioprofiel

Maak jouw internationale ambities waar

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020
Reactie BrabantStad op BIS-advies

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Ambities cultuurparticipatie

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020
Tweede ronde proeftuin internationalisering

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020
Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019
Internationale plannen gezocht

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019
Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018