Website Regioprofiel is online

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, vanaf nu tweewekelijks ook op onze website.

Bezoek de website van Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Geef je input via de website

De website van het regioprofiel is sinds een week in de lucht. Je vindt er informatie over de vier programmalijnen, de meerjarensubsidies professionele kunstenWaarde van Cultuurnieuwsagenda en tijdlijn. De Taskforce Regioprofiel en de werkgroepen willen alles zo transparant mogelijk laten verlopen. Op de pagina’s van de programmalijnen kun je opmerkingen, suggesties en anderszins achterlaten.

Proeftuin Internationalisering

BrabantStad heeft Kunstloc Brabant gevraagd voor de proeftuin internationalisering op zoek te gaan naar plannen en projecten die kunnen bijdragen aan een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant, waarvan de resultaten ook input leveren voor verdergaande samenwerking op het gebied van internationalisering. Binnen zeven aandachtsgebieden worden kleine bedragen beschikbaar gesteld voor makers, instellingen en organisaties.

Meld je plannen aan voor de proeftuin Internationalisering

Inspiratiemiddag Publiekswerking

Op 14 november vindt in samenwerking met Cultuurmarketing een inspiratiemiddag plaats over publiekswerking. Omdat we deze belangrijk vinden voor de operationalisering van het regioprofiel, mogen Brabantse makers en instellingen gratis naar binnen. Er zijn onder meer speeddates waarin je jouw ideeën over publiekswerking met mensen uit de werkgroep Publiekswerking kunt delen.

Meld je aan voor de Inspiratiemiddag Publiekswerking

Adviseurs gezocht

BrabantStad zoekt een voorzitter en leden voor de Adviescommissie van de Meerjarensubsidies Professionele Kunsten 2021–2024 BrabantStad. Als onderdeel van het regioprofiel hebben de Provincie en de gemeenten Breda, Eindhoven, ‘s‑Hertogenbosch en Tilburg voor de professionele kunsten in 2021–2024 op elkaar afgestemde meerjarige subsidieregelingen met één aanvraagprocedure en één integrale beoordeling. De adviescommissie bestaat uit zestien leden plus een onafhankelijk voorzitter. We zoeken naar voor elke stad twee leden met specifieke kennis van de lokale context en acht leden met kennis van de gehele Brabantse context.

Bekijk de vacature

meer regioprofiel nieuws

Evaluatie meerjarenregeling BrabantStad

Heb je overwogen een aanvraag in te dienen voor de meerjarenregelingen professionele kunsten? Geef je mening via de online vragenlijst.

3 maart 2021

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018