OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel ‘Brabant Maakt Het!’, het resultaat van de bestuurlijke samenwerking op het gebied van cultuur in BrabantStad. Het ministerie van OCW ondersteunt hiermee verder onderzoek naar samenwerking in de regio. 

Proeftuin internationalisering

We schreven het in het regioprofiel al:

De stedelijke regio BrabantStad kenmerkt zich door (grootschalige) culturele evenementen, sterke merken en vele makers. Makers en culturele instellingen die in de stedelijke regio en lokaal geworteld zijn, geven in een recente inventarisatie aan niet zonder hun internationale samenwerkingspartners (contacten en netwerken) te kunnen. Het kenmerkt de provincie: de wereld is het speelveld. Er zijn optredens en coproducties die strekken van China tot New York en van Scandinavië tot Italië. Internationalisering en culturele uitwisseling zorgen voor nieuwe invloeden, kennis en beelden, stimuleren innovatieve en creatieve ontwikkeling en dragen bij aan ondernemerschap.

Het doel van samenwerking op het gebied van internationalisering is het versterken, beter zichtbaar maken, en beter laten renderen van internationale contacten en netwerken van de culturele sector. Deze proeftuin heeft directe relaties met de andere programmalijnen, met name talentontwikkeling en publiekswerking. Het regioprofiel en de proeftuin moeten er ook voor zorgen dat alle (al dan niet tijdelijke) Brabanders met een internationale achtergrond en internationaal publiek sterker betrokken worden bij cultuur in de regio. We stimuleren nieuwe allianties en verbeteren de zichtbaarheid van informatie over cultuur.

Vier sporen

De proeftuin richt zich op vier sporen, met als doel de uitkomsten te verankeren in het cultuurbeleid in 2021-2024.

1. Versterken van internationale netwerken (bijvoorbeeld via residencies) en kennisontwikkeling en kennisuitwisseling (bijvoorbeeld via bijeenkomsten en een kennisplatform).

2. Aantrekken van meer internationale bezoekers voor het culturele programma in Brabant.

3. Betrekken van (al dan niet tijdelijke) inwoners met een internationale achtergrond bij het culturele aanbod.

4. Aantrekken van meer Brabants publiek bij internationaal aanbod in Brabant.

Praktisch

Het komende anderhalf jaar werkt BrabantStad in samenwerking met Kunstloc aan de proeftuin, waarbij het internationale netwerk in Brabant steeds groter wordt. We doen dit aan de hand van kenniscafés. Om verder te praten over de inhoud van de proeftuin, om vragen over deze inhoud van de proeftuin te beantwoorden, maar vooral ook om alle spelers in het veld te betrekken bij deze plannen en bij de uitwerking ervan. De eerste keer sluiten meteen intendanten van de financieringsregelingen Creative Europe (via DutchCulture) en Erasmus+ (via Cinop) aan.

Denk Mee

Het eerste Kenniscafé Internationalisering vindt plaats op 20 juni van 12.00 tot 17.00 uur in WerkWarenHuis in Den Bosch. De hele culturele sector is hier welkom om mee te denken en input te leveren voor de verdere invulling van deze proeftuin internationalisering.

laatste berichten