On the AIR

On the AIR

De Fabriek Rood Kok en Tom Putnam

24 MEI

voor wie:
kunstenaars, instellingen en beleidsmakers

duur:
13.00-17.30 uur

locatie:
lochal, tilburg

Introducing Artist in Residence platform Brabant

Maak kennis met het onlangs opgerichte Artist in Residence platform Brabant!

Op deze bijeenkomst zal de nieuwe website van AIR platform Brabant gepresenteerd worden. Voorafgaand geeft Wouter Koelman een toelichting op het beleid van het Mondriaan Fonds met betrekking tot Artist in Residence. Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie, verbonden aan het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) en (mede)auteur van Contemporary Artist Residencies, Reclaiming Time and Space zal een boekpresentatie houden. Marleen Kappe zal over de eigen ervaring vertellen van haar werkperiode bij Park Tilburg.

Na het publieke programma volgen er een drietal werksessies met focus op onderwerpen die een zekere urgentie hebben in het culturele veld en voor Artist in Residence organisaties en programma’s in het bijzonder zoals internationalisering, talentontwikkeling en financiering.

Kom je voor het eerst naar de LocHal? Als extra bieden we voorafgaand aan de bijeenkomst een rondleiding aan. Tussen 11.30 en 12.30 uur kun je het ‘Centre Pompidou’ van Brabant bekijken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Kunstloc samen met AIR platform Brabant en is gratis toegankelijk. Meld je hier aan!

Meer over de werksessies

Bij het aanmelden is het mogelijk een voorkeur aan te geven voor bepaalde werksessies. Wij proberen je in de werksessie van je voorkeur te plaatsen, maar kunnen dit niet garanderen.

Talentontwikkeling: De provincie Noord-Brabant investeert momenteel in de ontwikkeling van (jong) talent, maar hoe verhoudt zich dat tot de meer organische vormen van talentontwikkeling zoals via de AIR programma’s die techniek, thematiek en generaties schakelen. Hoe is hun positie hierin te duiden en hoe verhoudt dit zich tot hun streven naar continuïteit in de ontwikkeling van talent?

Internationalisering: In het Regioprofiel wordt de positie van AIR programma’s benoemd in relatie tot het programmaonderdeel Internationalisering. Wat is die positie, specifiek ten aanzien van Noord-Brabant, landelijk, internationaal en op welke wijze kan dit onderzocht worden. Hoe kunnen de hechte en informele netwerken van de AIRs toepasbaar worden gemaakt in een groter geheel?

Financiering: Waar dieper ingegaan wordt op de ervaringen met fondsen, bedrijven maar ook andere sectoren om de financiering van je programma, project of werkperiode te bekostigen. Zijn er aanpassingen nodig op het huidige beleid, andere manieren van werken, of nieuwe financieringsvormen nodig en waarin kan het AIR platform Brabant een rol in spelen?

Artist in Residence platform Brabant

De afgelopen jaren zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd met Artist in Residence organisaties, AIR programma’s en Kunstloc om beter de positie van de kunstenaar in het Brabantse kunstenveld te duiden, en welke rol de AIRs daarin hebben. Working on the margins , het werkcongres i.s.m. TransArtists dat op 29 maart 2018 plaatsvond bij Kunstloc, legde de focus op de situatie van AIR programma’s in Noord-Brabant en bracht die in relatie tot internationale perspectieven. Het is dan ook niet toevallig dat er een beweging is ontstaan om met de vele AIR programma’s die de provincie rijk is een platform op te bouwen voor meer zichtbaarheid, positionering, kennisoverdracht en de ontmoeting tussen kunstenaars, instellingen en beleid. De oprichting van een samenwerkingsverband in verenigingsvorm is uniek in Nederland en heeft hiervoor een bijdrage verkregen uit de impulsgeldenprogramma met ondersteuning van Kunstloc.

laatste berichten