A.F.Th. van der Heijden is geboren en getogen in Brabant. In een wijk in Geldrop, die nu bij Eindhoven hoort. Stichting de Tandeloze Tijd zet zich in voor de realisatie van een schrijvershuis/literatuurcentrum, in Nederland een vrij onbekend fenomeen.

De Stichting ‘De Tandeloze Tijd’ wil geïnteresseerden kennis laten maken met het werk van Van der Heijden. Zijn werk wordt geplaatst in de context van de Brabantse en Eindhovense geschiedenis, met bijzondere aandacht voor de educatieve component. Het resultaat is een uniek centrum voor literatuur, kunst en cultuur van allure. Door middel van een vaste expositie, forums, presentaties, lezingen, activiteiten, workshops en filmvoorstellingen kennis kan men kennis nemen van het werk van A.F.Th. van der Heijden, en van de literatuur die daarop betrekking heeft.

Het centrum richt een multimediale tentoonstelling in over het leven en werk van A.F.Th. van der Heijden en profileert zich daarmee tevens als museum. Daarnaast organiseert men activiteiten die zaken duiden en deelnemers met elkaar daarover in discussie laat gaan. Het betreft hier lezingen, filmvoorstellingen, discussies, workshops en ontmoetingen met schrijvers. De organisatie wil de discussie over het werk Van der Heijden, Nederlandse literatuur en over de implicatie daarvan bevorderen door schrijvers uit te nodigen om enige tijd in het complex en Eindhoven te verblijven als writer in residence.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover het plan van de aanvrager om een schrijvershuis in Brabant te realiseren en ziet dit A.F.Th. van der Heijdenhuis als een unieke toevoeging aan de Brabantse culturele sector in het algemeen en de Brabantse literaire sector in het bijzonder. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: IMP/2019/T2/167

Meer weten over het versterken van de literaire sector met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden