Verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden

Foto: William van der Voort 

MoveToMeet is een jonge stichting opgericht door dansmaker Katja Grässli. Dit project richt zich op het leggen van een verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden zowel op het podium als bij het publiek. Voor de ontwikkeling van de organisatie en het doorontwikkelen van het concept ALL-EEN is een impulsbijdrage aangevraagd én gehonoreerd.

Katja Grässli

De Zwitserse choreograaf Katja Grässli, artistiek leider van het Tilburgse dansgezelschap MoveToMeet, is ervan overtuigd dat we elkaar nodig hebben om onze blik op de wereld te verbreden. In samenwerking met dansers uit verschillende culturen en bevolkingsgroepen onderzoekt Grässli thema’s als eenzaamheid, verbinding en bewustzijn. Daarbij is ze vooral geïnteresseerd in de manier waarop de betekenis van zulke onderwerpen wordt beïnvloed door onze achtergrond en dus voor iedereen verschilt. Grässli doet geen poging om verschillen op te heffen. Met haar voorstellingen laat ze juist zien dat het accepteren van diversiteit de basis vormt voor toenadering en dat het feit dat we allemaal van elkaar verschillen, ook hetgeen kan zijn dat ons verenigt. Een terugkerend element binnen de projecten van MoveToMeet is de samenwerking tussen dove, slechthorende en horende dansers, waarbij dans, lichaamstaal en gebarentaal met elkaar versmelten. Deze voorstellingen worden door de verschillende publieksgroepen anders ervaren. Dove en slechthorende mensen kunnen de gebarentaal lezen en de muziek voelen. Horende mensen kunnen het geluid horen, waarin ook gesproken teksten verwerkt zijn. Na afloop van de voorstelling vinden gesprekken plaats, waarin de verschillende publieksgroepen onderling hun ervaringen van de voorstelling kunnen uitwisselen. Juist door het delen van hun ervaringen, zien ze de voorstelling vanuit een ander gezichtspunt en leren ze van elkaar. Op die manier creëert MoveToMeet niet alleen voorstellingen maar vooral betekenisvolle ontmoetingen die niet vanzelfsprekend zijn.  

Met het project ALL-EEN doet MoveToMeet inhoudelijk onderzoek naar het menselijke verlangen naar verbinding en het dualistische aspect daarvan. We zijn allemaal alleen en toch verbonden: all een. Alleen wijzelf weten hoe het voelt om ons eigen leven te leiden, maar toch proberen we de ander mee te nemen in onze belevingswereld. Taal is lang niet altijd toereikend om onze gevoelens over te brengen, omdat niet alles wat wij ervaren makkelijk onder woorden te brengen is. Toch is communicatie hetgeen wat ons verbindt, waarmee we contact kunnen maken met elkaar. Met ALL-EEN onderzoekt MoveToMeet wat achter de struikelblokken van communicatie schuilt.

Het project ALL-EEN bestaat uit een avondvullend programma voor theaters, festivals en andere locaties en een korte pop-up voorstelling, welke eenvoudig zonder theatertechniek weggezet kan worden. Beide voorstellingen bevatten een contextprogramma: publieksgesprekken, filosofische lezingen door cultuur Filosoof Marc Colpaert, fotoexpositie met foto’s die gerelateerd zijn aan de voorstelling door fotograaf William van der Voort, gebarentaal-dansworkshop, door MoveToMeet en het vertonen van de documentaire begrijp me, gemaakt door filmmaker Jef Monté (Kaptiv), die naast het geven van een kijkje achter de schermen van het repetitieproces, ook fungeert als inhoudelijk verdieping van communicatieprocessen. Daarnaast ontwikkelt MoveToMeet een educatief programma dat gebruikt kan worden in het (speciaal) onderwijs. MoveToMeet werkt structureel samen met Cultuurfilosoof Marc Colpaert die als inhoudelijke inspirator en klankbord functioneert.

De impulsbijdrage wordt ingezet voor het ontwikkelen van de volgende pijlers:

  • Verdere artistieke ontwikkeling van het project ALL-EEN met daarbij het ontwikkelen van contextprogramma's en educatieve programma’s
  • Professionaliseren van de organisatie van MoveToMeet ten behoeve van het versterken van het zakelijke fundament van MoveToMeet om vervolgens nieuwe partners aan te kunnen trekken, binnen en buiten de kunstsector.
  • Het vergroten van presentatiemogelijkheden en het zichtbaar maken van de activiteiten van MoveToMeet. 

Meer informatie over MoveToMeet

7592

Fotograaf: William van der Voort

Kennisvoucher-traject

Parallel aan de aanvraag impulsgelden loopt een kennisvoucher-traject ten behoeve van het versterken van cultureel ondernemerschap van MoveToMeet. Onder leiding van coach Eric Japenga gaan Katja en Claudia aan de slag om hun zakelijke kennis te verstevigen en de organisatie een steviger fundament te geven.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de bijdrage die dit project levert aan de versterking en ontwikkeling van de artistieke beroepspraktijk van MoveToMeet alsook de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. De betrokken makers – Katja Grässli en Claudia den Boer – zijn gevestigd en werkzaam in Brabant. De commissie spreekt bovendien haar waardering uit voor de unieke verbinding die de aanvrager realiseert met een zeer specifieke doelgroep, namelijk doven en slechthorenden en samenwerking met relevante partners in de zorgsector. Het verbinden van kunst aan andere, maatschappelijke domeinen past goed binnen het impulsgeldenprogramma. 

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucher-aanvraag en heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de (door)ontwikkeling van en de versterking van het cultureel ondernemerschap van MoveToMeet.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag kennisvoucher vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/026.
De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/082.

Meer weten over het versterken van je zakelijke fundament met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Trots54
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Peerke Malschaert
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Laura de Vos | Body of Art
Filmeducatiehub Zuid
Lieke Anna
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Jos Klarenbeek
Shahar Livne
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Rogier de Nijs
Jeroen Kant
Nederlandse Breaking League
Manifestations
Stoute Schoenen
Oortwolk
Katinka Versendaal | The Eatelier
Temporary Art Centre
Kasboek
Shirley Dap | Heal
Eleni Ploumi
Academie voor Beeldvorming
Chagall
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Marieke van de Ven
Charlotte Driessen
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Niels Hoebers
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Perla van Kessel
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Wiosna van Bon
Agrivalley
This is LOVSKI
LaMelis
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Pier15 skatepark
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
Kranen/Gille
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Vloeistof
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Envisions
Capella Brabant
I like school and school likes me
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Volumetric video | Dutch Rose Media
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Dyane Donck
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
Urban Matterz
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Jenny Ymker
Beeld | Merk
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
Bouwmeester Donck
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand
Generatie Zuid