Verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden

Foto: William van der Voort 

MoveToMeet is een jonge stichting opgericht door dansmaker Katja Grässli. Dit project richt zich op het leggen van een verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden zowel op het podium als bij het publiek. Voor de ontwikkeling van de organisatie en het doorontwikkelen van het concept ALL-EEN is een impulsbijdrage aangevraagd én gehonoreerd.

Katja Grässli

De Zwitserse choreograaf Katja Grässli, artistiek leider van het Tilburgse dansgezelschap MoveToMeet, is ervan overtuigd dat we elkaar nodig hebben om onze blik op de wereld te verbreden. In samenwerking met dansers uit verschillende culturen en bevolkingsgroepen onderzoekt Grässli thema’s als eenzaamheid, verbinding en bewustzijn. Daarbij is ze vooral geïnteresseerd in de manier waarop de betekenis van zulke onderwerpen wordt beïnvloed door onze achtergrond en dus voor iedereen verschilt. Grässli doet geen poging om verschillen op te heffen. Met haar voorstellingen laat ze juist zien dat het accepteren van diversiteit de basis vormt voor toenadering en dat het feit dat we allemaal van elkaar verschillen, ook hetgeen kan zijn dat ons verenigt. Een terugkerend element binnen de projecten van MoveToMeet is de samenwerking tussen dove, slechthorende en horende dansers, waarbij dans, lichaamstaal en gebarentaal met elkaar versmelten. Deze voorstellingen worden door de verschillende publieksgroepen anders ervaren. Dove en slechthorende mensen kunnen de gebarentaal lezen en de muziek voelen. Horende mensen kunnen het geluid horen, waarin ook gesproken teksten verwerkt zijn. Na afloop van de voorstelling vinden gesprekken plaats, waarin de verschillende publieksgroepen onderling hun ervaringen van de voorstelling kunnen uitwisselen. Juist door het delen van hun ervaringen, zien ze de voorstelling vanuit een ander gezichtspunt en leren ze van elkaar. Op die manier creëert MoveToMeet niet alleen voorstellingen maar vooral betekenisvolle ontmoetingen die niet vanzelfsprekend zijn.  

Met het project ALL-EEN doet MoveToMeet inhoudelijk onderzoek naar het menselijke verlangen naar verbinding en het dualistische aspect daarvan. We zijn allemaal alleen en toch verbonden: all een. Alleen wijzelf weten hoe het voelt om ons eigen leven te leiden, maar toch proberen we de ander mee te nemen in onze belevingswereld. Taal is lang niet altijd toereikend om onze gevoelens over te brengen, omdat niet alles wat wij ervaren makkelijk onder woorden te brengen is. Toch is communicatie hetgeen wat ons verbindt, waarmee we contact kunnen maken met elkaar. Met ALL-EEN onderzoekt MoveToMeet wat achter de struikelblokken van communicatie schuilt.

Het project ALL-EEN bestaat uit een avondvullend programma voor theaters, festivals en andere locaties en een korte pop-up voorstelling, welke eenvoudig zonder theatertechniek weggezet kan worden. Beide voorstellingen bevatten een contextprogramma: publieksgesprekken, filosofische lezingen door cultuur Filosoof Marc Colpaert, fotoexpositie met foto’s die gerelateerd zijn aan de voorstelling door fotograaf William van der Voort, gebarentaal-dansworkshop, door MoveToMeet en het vertonen van de documentaire begrijp me, gemaakt door filmmaker Jef Monté (Kaptiv), die naast het geven van een kijkje achter de schermen van het repetitieproces, ook fungeert als inhoudelijk verdieping van communicatieprocessen. Daarnaast ontwikkelt MoveToMeet een educatief programma dat gebruikt kan worden in het (speciaal) onderwijs. MoveToMeet werkt structureel samen met Cultuurfilosoof Marc Colpaert die als inhoudelijke inspirator en klankbord functioneert.

De impulsbijdrage wordt ingezet voor het ontwikkelen van de volgende pijlers:

  • Verdere artistieke ontwikkeling van het project ALL-EEN met daarbij het ontwikkelen van contextprogramma's en educatieve programma’s
  • Professionaliseren van de organisatie van MoveToMeet ten behoeve van het versterken van het zakelijke fundament van MoveToMeet om vervolgens nieuwe partners aan te kunnen trekken, binnen en buiten de kunstsector.
  • Het vergroten van presentatiemogelijkheden en het zichtbaar maken van de activiteiten van MoveToMeet. 

Meer informatie over MoveToMeet

7592

Fotograaf: William van der Voort

Kennisvoucher-traject

Parallel aan de aanvraag impulsgelden loopt een kennisvoucher-traject ten behoeve van het versterken van cultureel ondernemerschap van MoveToMeet. Onder leiding van coach Eric Japenga gaan Katja en Claudia aan de slag om hun zakelijke kennis te verstevigen en de organisatie een steviger fundament te geven.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de bijdrage die dit project levert aan de versterking en ontwikkeling van de artistieke beroepspraktijk van MoveToMeet alsook de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. De betrokken makers – Katja Grässli en Claudia den Boer – zijn gevestigd en werkzaam in Brabant. De commissie spreekt bovendien haar waardering uit voor de unieke verbinding die de aanvrager realiseert met een zeer specifieke doelgroep, namelijk doven en slechthorenden en samenwerking met relevante partners in de zorgsector. Het verbinden van kunst aan andere, maatschappelijke domeinen past goed binnen het impulsgeldenprogramma. 

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucher-aanvraag en heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de (door)ontwikkeling van en de versterking van het cultureel ondernemerschap van MoveToMeet.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag kennisvoucher vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/026.
De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/082.

Meer weten over het versterken van je zakelijke fundament met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met impulsgelden