Het Artist in Residence platform Brabant is een samenwerking tussen de aanbieders van een Artist in Residence programma gesitueerd in de provincie Noord-Brabant. Onder Artist in Residence worden die plekken verstaan waar vrije of toegepaste kunstenaars voor een bepaalde periode kunnen wonen en werken. Plekken waar ruimte en tijd is voor experiment, reflectie en onderzoek ter verdieping van de eigen beroepspraktijk.

Het programma dat de Artist in Residence instellingen bieden voorziet in continuïteit en structuur welke is gebaseerd op de artistieke doelstellingen en visie van de organisatie. De geselecteerde kunstenaars worden binnen deze professionele omgeving begeleid en ondersteund.

Het AIR platform Brabant streeft naar meer zichtbaarheid voor de AIR programma’s en de hieraan deelnemende kunstenaars. Zichtbaarheid voor publiek, maar ook voor het kunstenveld, door het traject van de kunstenaar te volgen en de meerwaarde van de programma’s te duiden door publicaties en onderzoek. Behalve het uitwisselen van kennis en faciliteiten staat de ontmoeting centraal. Het AIR platform Brabant organiseert met dat doel bijeenkomsten en ontmoetingen om te informeren, te inspireren en te engageren.

Door het gezamenlijk naar buiten te treden, en te profileren als belangenorganisatie, versterken de Artists in Residence organisaties en programma’s in Brabant hun positie. Het platform is een instrument voor lobby en informatief voor beleid, bestuur en de politiek. Daarnaast is het een basis om contacten te leggen en te onderhouden met andere sectoren en (inter)nationale netwerken.

Meer info op airbrabant.nl

Deelnemers Artist in Residence platform Brabant

Het AIR platform Brabant bestaat uit TAC Eindhoven, De Fabriek, Van Gogh AIR Zundert, Witte Rook, Sundaymorning@ekwc, Beeldenstorm/Daglicht, Baltan Laboratories, Gastatelier LeoXIII, SEA Foundation, Annatopia/De Boshut, Het Atlas Initiatief, Ecodorp Boekel en Park Tilburg.

Deelnemers Artist in Residence platform Brabant

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

De jury onderkent de belangrijke positie van AIR’s in de keten en onderschrijft het belang van meer zichtbaarheid en versterking van deze positie. De jury ziet dat dit gezamenlijke initiatief hieraan bijdraagt en is overtuigd van de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. De jury acht de artistieke kwaliteit van het project geborgd door de positie van de betrokken partners in het culturele veld. Zij heeft sympathie voor de openheid van de vier initiatief nemende residenties naar elkaar alsook de open houding ten aanzien van andere, al dan niet tijdelijke initiatieven.

Wat is de rol van Kunstloc?

Sinds 2014 jaagt Kunstloc Brabant samenwerking tussen AIRs in Brabant aan door middel van netwerkbijeenkomsten, onderzoek, een expositie en werkconferenties. Dutch Culture/Transartists heeft zich hierbij aangesloten. De oprichting van een samenwerkingsverband in verenigingsvorm is uniek in Nederland.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/065