Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek verbindt hedendaagse kunst met het religieus en cultuurhistorisch erfgoed in een bijzonder gebied in Oosterhout. Daardoor draagt het project bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Brabant. Daarnaast stimuleert de organisatie (jonge) kunstenaars om in opdracht te werken.

het initiatief

De Heilige Driehoek in Oosterhout bestaat uit een aaneengesloten gebied met als kern drie aan elkaar grenzende kloostercomplexen: Sint Catharinadal, de Onze Lieve Vrouweabdij en de Sint Paulusabdij. Om het gebied liggen tuinen, landerijen en monumentale boerderijen, gesitueerd in een historisch patroon van waterlopen en houtwallen.


Tijdens Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek staat de geest van deze bijzondere plek centraal. De meeste kunstwerken zijn speciaal voor deze locatie bedacht en gemaakt. Ze gaan in op de specifieke eigenschappen van een gebied: op de cultuurhistorische, sociale en ecologische aspecten van de plek. Om dit gegeven te bewaken wordt er voor elke editie een curator uitgenodigd die op internationaal niveau zijn sporen heeft verdiend. Deze curator krijgt de opdracht om zijn visie op het unieke karakter van de Heilige Driehoek tot uitdrukking te brengen met een selectie van hedendaagse kunst. Tijdens de biënnale is er een begeleidend programma met lezingen, presentaties, workshops, masterclasses, concerten en rondleidingen. Ook is er een educatief programma.
Tot slot is aan de biënnale een autonoom artists-in-residence project verbonden, dat minstens eenmaal per jaar zal plaatsvinden.

ambitie

Doelstelling is om de Heilige Driehoek te ontwikkelen tot een internationaal centrum voor hedendaagse en op religie geïnspireerde kunst. In dit centrum staat experiment, vernieuwing en educatie centraal. De biënnale verbindt de drie kloosters in de Heilige Driehoek op verschillende manieren met verschillende kunstacademies en conservatoria en een aantal scholen en musea.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De ABC-commissie ziet dat er naar aanleiding van het juryadvies een flinke slag is gemaakt in de uitwerking en concretisering van de plannen. Zij vindt de aanvraag impulswaardig. Het omvangrijke project beantwoordt onder meer aan de uitgangspunten van de Kamer Omgevingskwaliteit, waarbinnen nieuw opdrachtgeverschap en gebiedsontwikkeling aandachtspunten zijn. Maar ook raakt het aan de uitgangspunten van de Kamers Beeldcultuur en Marketing omdat het project zal bijdragen aan de zichtbaarheid van kunst en cultuurhistorisch erfgoed in Brabant. De commissie spreekt uit dat het in toekomstige edities interessant zou zijn om in de programmering de verbinding te zoeken met hedendaagse kunst, de programmering te verdiepen en jonge kunstenaars de ruimte te bieden. Een intensieve evaluatie na de eerste editie en monitoring door bkkc acht de commissie van belang.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. 322. 

Dit kan ook met de subsidie Impulsgelden

Meer weten over bevorderen van ruimtelijke kwaliteit met Impulsgelden?

Neem contact met mij op.