Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek verbindt hedendaagse kunst met het religieus en cultuurhistorisch erfgoed in een bijzonder gebied in Oosterhout. Daardoor draagt het project bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Brabant. Daarnaast stimuleert de organisatie (jonge) kunstenaars om in opdracht te werken.

het initiatief

De Heilige Driehoek in Oosterhout bestaat uit een aaneengesloten gebied met als kern drie aan elkaar grenzende kloostercomplexen: Sint Catharinadal, de Onze Lieve Vrouweabdij en de Sint Paulusabdij. Om het gebied liggen tuinen, landerijen en monumentale boerderijen, gesitueerd in een historisch patroon van waterlopen en houtwallen.


Tijdens Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek staat de geest van deze bijzondere plek centraal. De meeste kunstwerken zijn speciaal voor deze locatie bedacht en gemaakt. Ze gaan in op de specifieke eigenschappen van een gebied: op de cultuurhistorische, sociale en ecologische aspecten van de plek. Om dit gegeven te bewaken wordt er voor elke editie een curator uitgenodigd die op internationaal niveau zijn sporen heeft verdiend. Deze curator krijgt de opdracht om zijn visie op het unieke karakter van de Heilige Driehoek tot uitdrukking te brengen met een selectie van hedendaagse kunst. Tijdens de biënnale is er een begeleidend programma met lezingen, presentaties, workshops, masterclasses, concerten en rondleidingen. Ook is er een educatief programma.
Tot slot is aan de biënnale een autonoom artists-in-residence project verbonden, dat minstens eenmaal per jaar zal plaatsvinden.

ambitie

Doelstelling is om de Heilige Driehoek te ontwikkelen tot een internationaal centrum voor hedendaagse en op religie geïnspireerde kunst. In dit centrum staat experiment, vernieuwing en educatie centraal. De biënnale verbindt de drie kloosters in de Heilige Driehoek op verschillende manieren met verschillende kunstacademies en conservatoria en een aantal scholen en musea.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De ABC-commissie ziet dat er naar aanleiding van het juryadvies een flinke slag is gemaakt in de uitwerking en concretisering van de plannen. Zij vindt de aanvraag impulswaardig. Het omvangrijke project beantwoordt onder meer aan de uitgangspunten van de Kamer Omgevingskwaliteit, waarbinnen nieuw opdrachtgeverschap en gebiedsontwikkeling aandachtspunten zijn. Maar ook raakt het aan de uitgangspunten van de Kamers Beeldcultuur en Marketing omdat het project zal bijdragen aan de zichtbaarheid van kunst en cultuurhistorisch erfgoed in Brabant. De commissie spreekt uit dat het in toekomstige edities interessant zou zijn om in de programmering de verbinding te zoeken met hedendaagse kunst, de programmering te verdiepen en jonge kunstenaars de ruimte te bieden. Een intensieve evaluatie na de eerste editie en monitoring door bkkc acht de commissie van belang.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. 322. 

Dit kan ook met de subsidie Impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand

Meer weten over bevorderen van ruimtelijke kwaliteit met Impulsgelden?

Neem contact met mij op.