Graphic Matters is de nieuwe naam van het Graphic Design Festival Breda, dat sinds 2008 elke twee jaar plaatsvindt. Vanuit het festival ontstond veel spin­off in de vorm van lokale en internationale projecten. Eén van de meest zichtbare activiteiten is de oprichting van de Blind Walls Gallery. Hiermee worden beeldcultuur en de verhalen van de stad permanent zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte van Breda. Inmiddels zijn er ruim 80 muurschilderingen vervaardigd. De vele rondleidingen zorgen voor directe interactie met het publiek.

foto: Edwin Wiekens, werk: Mantra, Tuinzigtlaan, Breda

Crowdfunding voor jubileumboek

Na vijf jaar is het voor Blind Walls Gallery tijd voor een jubileum. Ter ere daarvan wordt een boek uitgegeven met de verhalen en muurschilderingen van de afgelopen vijf jaar.  

Blind Walls Gallery: het museum op straat neemt je mee langs 88 indrukwekkende muurschilderingen. Ook ontdek je de vergeten verhalen van de stad, zoals over een burgemeester met leeuwenmoed, de verloren schatten van Vincent van Gogh en de mooiste duif van Breda. In het boek wordt werk van onder andere de lokale helden als Zenk One, Hedof, Joren Joshua, Staynice, Ilse Weisfelt en Maaike Canne uitgebreid in tekst en beeld toegelicht.

Om het boek te laten drukken, doet Blind Walls Gallery een beroep op crowdfunding. 

bekijk de crowdfunding hier

2376

© George & Harrison

Blind Walls Gallery - groter dan de Grote kerk

Graphic Matters heeft een impulsgeldenaanvraag ingediend om een krachtige impuls te geven aan de Blind Walls Gallery. De organisatie heeft als doel dat de Blind Walls Gallery in 2022 wordt gezien als typisch Bredaas icoon. Met de bijdrage uit de impulsgelden zullen de komende twee jaar op verschillende gebieden professionaliseringsslagen worden gemaakt, waardoor het project financieel toekomstbestendig is. Er wordt gewerkt aan een doorlopende communicatiestrategie met de positionering ‘museum op straat’. In de merkbelofte worden tegenstellingen als museum en straat verbonden; erfgoed en jongerencultuur, artistieke kwaliteit en toegankelijke kunst, jong en oud publiek.

Om de impact van Blind Walls Gallery voor een langere termijn veilig te stellen is er de komende drie jaar een uitbreiding nodig van zo’n 10 murals per jaar. Bovendien is er meer aandacht nodig voor voorbereiding, afwerking en onderhoud van de schilderingen.

Het project, dat wordt ondersteund door de gemeente, verspreidt zich als een olievlek over de stad. Steeds vaker nemen bewoners, woningbouwcorporaties en gebiedsontwikkelaars het initiatief tot samenwerking. Muurschilderingen zijn een relatief goedkope vorm van kunst in de openbare ruimte. En er zijn bijkomende opbrengsten op het gebied van sociale cohesie, toeristische aantrekkingskracht, lokale trots, media aandacht, afname van zwerfvuil in de omgeving en de ontsluiting van immaterieel erfgoed. Ook buiten de stad is het project zichtbaar. Via de website, app of tijdens rondleidingen met een gids ontdekken bewoners, bezoekers en bewonderaars van street art alle verhalen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury ziet dat het project bijdraagt aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt en is overtuigd van de bijdrage van dit project aan het Brabantse cultuursysteem. Zij verwacht dat dit project een positief effect heeft op de positionering van de stad Breda op cultureel-maatschappelijk vlak, niet alleen in Brabant, maar ook daar buiten.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft een aanjagende rol gespeeld bij de totstandkoming van deze aanvraag en op hoofdlijnen meegedacht over vorm en inhoud.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/105.

dit kan ook met impulsgelden