foto: Edwin Wiekens, werk: Mantra, Tuinzigtlaan, Breda

Graphic Matters is de nieuwe naam van het Graphic Design Festival Breda, dat sinds 2008 elke twee jaar plaatsvindt. Vanuit het festival ontstond veel spin­off in de vorm van lokale en internationale projecten. Eén van de meest zichtbare activiteiten is de oprichting van de Blind Walls Gallery. Hiermee worden beeldcultuur en de verhalen van de stad permanent zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte van Breda. Inmiddels zijn er ruim 80 muurschilderingen vervaardigd. De vele rondleidingen zorgen voor directe interactie met het publiek.

Blind Walls Gallery - groter dan de Grote kerk

Graphic Matters heeft een impulsgeldenaanvraag ingediend om een krachtige impuls te geven aan de Blind Walls Gallery. De organisatie heeft als doel dat de Blind Walls Gallery in 2022 wordt gezien als typisch Bredaas icoon. Met de bijdrage uit de impulsgelden zullen de komende twee jaar op verschillende gebieden professionaliseringsslagen worden gemaakt, waardoor het project financieel toekomstbestendig is. Er wordt gewerkt aan een doorlopende communicatiestrategie met de positionering ‘museum op straat’. In de merkbelofte worden tegenstellingen als museum en straat verbonden; erfgoed en jongerencultuur, artistieke kwaliteit en toegankelijke kunst, jong en oud publiek.

Om de impact van Blind Walls Gallery voor een langere termijn veilig te stellen is er de komende drie jaar een uitbreiding nodig van zo’n 10 murals per jaar. Bovendien is er meer aandacht nodig voor voorbereiding, afwerking en onderhoud van de schilderingen.

Het project, dat wordt ondersteund door de gemeente, verspreidt zich als een olievlek over de stad. Steeds vaker nemen bewoners, woningbouwcorporaties en gebiedsontwikkelaars het initiatief tot samenwerking. Muurschilderingen zijn een relatief goedkope vorm van kunst in de openbare ruimte. En er zijn bijkomende opbrengsten op het gebied van sociale cohesie, toeristische aantrekkingskracht, lokale trots, media aandacht, afname van zwerfvuil in de omgeving en de ontsluiting van immaterieel erfgoed. Ook buiten de stad is het project zichtbaar. Via de website, app of tijdens rondleidingen met een gids ontdekken bewoners, bezoekers en bewonderaars van street art alle verhalen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury ziet dat het project bijdraagt aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt en is overtuigd van de bijdrage van dit project aan het Brabantse cultuursysteem. Zij verwacht dat dit project een positief effect heeft op de positionering van de stad Breda op cultureel-maatschappelijk vlak, niet alleen in Brabant, maar ook daar buiten.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft een aanjagende rol gespeeld bij de totstandkoming van deze aanvraag en op hoofdlijnen meegedacht over vorm en inhoud.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/105.

Meer weten over professionalisering met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Het Groote Hoofd
Kunstplan Ecodorp Boekel
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
PLYGRND.city
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand