Theatermaker en producent Peter Dictus werkt met Bureau Pees aan een professioneel productiehuis, vooral gericht op amateurtheater in het sociaal-maatschappelijk domein. Peter Dictus wil met Bureau Pees uitgroeien tot een ongebonden cultuurproducent die in (westelijk) Noord-Brabant een duurzame bijdrage levert aan het regionale cultuursysteem, met name door professionaliteit aan de amateurkunst toe te voegen.

Bureau Pees

Bureau Pees legt het accent op podiumkunst die zich sterk verbonden weet met de samenleving. Theater op de grens van sociaal-maatschappelijk werk en kunst. Bureau Pees produceert het liefst podiumkunst in een directe relatie met de omgeving waarin het te zien is. Door theater op voorhand inhoudelijk en organisatorisch sterk te relateren aan de eigen omgeving, draagt het als vanzelf een sociaal-maatschappelijke relevantie in zich en worden kunst en samenleving met elkaar verbonden. Projecten van Peter Dictus als Het Blik van Wallsteijn (2003), Anna (2007), Lucia’s Liefde (2009), Rook/Blik (2010), Moeland (2012), Mevrouw Van Gogh (2016) en Harmonie (2017) zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Bureau Pees herbergt de ervaring en opvattingen van zijn initiatiefnemer. Diens lange en veelkleurige loopbaan maakt zijn allround werkervaring tot een specialisme: Peter Dictus is van veel markten thuis. Daarnaast is hij in staat om uiteenlopende partijen samen te brengen. Dat is bepalend voor de denk- en werkwijze binnen zijn cultureel ondernemerschap. In bijna alle projecten tot nu toe opereert Peter Dictus op de snijvlakken tussen:
• verschillende artistieke disciplines en kunstuitingen;
• artistieke en niet-artistieke disciplines (o.a. journalistiek);
• amateur- en professionele kunstbeoefening;
• kunstvakopleiding en werkveld;
• feit en fictie.

Veel van Dictus’ werk is ook om die reden te zien als documentair theater, soms als community art. Theater over, voor en met de mensen die er naar zitten te kijken. Onder het motto: als je weet wat er speelt, weet je ook wat er gespeeld moet worden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Gelet op de eerdere producties, het proces daarnaartoe en de ondernemerschapskwaliteiten van de aanvrager wordt verwacht dat dit project, en de voorstellingen die daar onderdeel van uitmaken, resulteren in een productiehuis waarbinnen de aanvrager optreedt als aanjager en verbinder. De jury is overtuigd van de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem in het algemeen en het veld van de amateurkunst in het bijzonder. Met dit project draagt de aanvrager bij aan het creëren van draagvlak voor amateurkunstbeoefening en cultuurbezoek.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft de aanvrager meerdere malen geadviseerd over de impulsgeldenaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/067.

Meer weten over weten over het toevoegen van professionaliteit aan amateurkunst?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Kunst aan de Groene Corridor
Superland | Matthijs Bosman
The Dutch Institute of Food & Design
Kunstplan Ecodorp Boekel
Het Groote Hoofd
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
Aus Berlin
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Nishant Bhola | World of Dance
PLYGRND.city
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Impuls voor impact | Copper Views
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Stil Geluid | MoveToMeet
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
New Dutch Connections
Human Rights Tattoo
De Link
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Paleis voor Volksvlijt
Dansen met de vijand
Make it - Jazz Festival Tilburg