De Cacao Expo werkt aan een methodiek waarmee de effecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden van een nieuwe manier van programmeren. Een programmering die de beleving van een groeiend aantal bezoekers versterkt. Daarnaast wil Cacao Expo het educatieprogramma verbeteren en de organisatie van Cacao Expo versterken.

Publieksonderzoek en educatie

Cacao Expo werkt aan de versterking van de beleving van bezoekers met als doel culturele verdieping en ontspanning te kunnen bieden aan iedere bevolkingsgroep en iedere generatie en als podium relevant te blijven. Cacao Expo wil inzicht krijgen in de beweegredenen van bezoekers en zoekt aansluiting bij verschillende publieksgroepen zonder concessies te hoeven doen aan de artistieke visie of kwaliteit. De ambitie is in 2021 te groeien naar 15.000 bezoekers per jaar. Er komt meer variatie in het soort activiteiten en in de pr/communicatie daarover.

De educatieve functie van Cacao Expo wil het aanbod beter afstemmen op de behoeftes van de leerlingen van de onderwijsinstellingen in de regio waarmee wordt samengewerkt en wil projecten in samenspraak met cultuurcoördinatoren in de regio ontwikkelen voor diverse leeftijden en leerniveaus. In de loop van 2018 wordt gestart met een analyse en experimenten op gebied van publieksonderzoek. Vanaf 2020 moet de nieuwe manier van werken zijn uitgekristalliseerd en eigen zijn gemaakt. Een manier van werken die leidt tot een sterk verbeterde verbinding en wisselwerking tussen publiek en Cacaofabriek. Cacao Expo deelt de ervaringen met andere kleine presentatie-instellingen in Brabant die willen investeren in publieksonderzoek en educatie.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury staat positief tegenover de plannen van de aanvrager om over te gaan tot een thematische programmering. Zij ziet kansen in dit project voor het verder opgaan van de verschillende kunstdisciplines in het gebouw van de Cacaofabriek. De jury spreekt de verwachting uit dat de impact van het project kan worden vergroot door de beoogde activiteiten en het verkrijgen van een beter bereik waardoor ook de betekenis voor het Brabantse cultuursysteem aanzienlijker wordt.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan de subsidieaanvraag geadviseerd over de focus van de aanvraag in relatie tot de doorontwikkeling van het kunstinitiatief dat in de opstartfase eerder een bijdrage uit de impulsgelden ontving.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/008.

Meer weten over het inzichtelijk maken van effect op je publiek met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand