De Cacao Expo werkt aan een methodiek waarmee de effecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden van een nieuwe manier van programmeren. Een programmering die de beleving van een groeiend aantal bezoekers versterkt. Daarnaast wil Cacao Expo het educatieprogramma verbeteren en de organisatie van Cacao Expo versterken.

Publieksonderzoek en educatie

Cacao Expo werkt aan de versterking van de beleving van bezoekers met als doel culturele verdieping en ontspanning te kunnen bieden aan iedere bevolkingsgroep en iedere generatie en als podium relevant te blijven. Cacao Expo wil inzicht krijgen in de beweegredenen van bezoekers en zoekt aansluiting bij verschillende publieksgroepen zonder concessies te hoeven doen aan de artistieke visie of kwaliteit. De ambitie is in 2021 te groeien naar 15.000 bezoekers per jaar. Er komt meer variatie in het soort activiteiten en in de pr/communicatie daarover.

De educatieve functie van Cacao Expo wil het aanbod beter afstemmen op de behoeftes van de leerlingen van de onderwijsinstellingen in de regio waarmee wordt samengewerkt en wil projecten in samenspraak met cultuurcoördinatoren in de regio ontwikkelen voor diverse leeftijden en leerniveaus. In de loop van 2018 wordt gestart met een analyse en experimenten op gebied van publieksonderzoek. Vanaf 2020 moet de nieuwe manier van werken zijn uitgekristalliseerd en eigen zijn gemaakt. Een manier van werken die leidt tot een sterk verbeterde verbinding en wisselwerking tussen publiek en Cacaofabriek. Cacao Expo deelt de ervaringen met andere kleine presentatie-instellingen in Brabant die willen investeren in publieksonderzoek en educatie.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury staat positief tegenover de plannen van de aanvrager om over te gaan tot een thematische programmering. Zij ziet kansen in dit project voor het verder opgaan van de verschillende kunstdisciplines in het gebouw van de Cacaofabriek. De jury spreekt de verwachting uit dat de impact van het project kan worden vergroot door de beoogde activiteiten en het verkrijgen van een beter bereik waardoor ook de betekenis voor het Brabantse cultuursysteem aanzienlijker wordt.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan de subsidieaanvraag geadviseerd over de focus van de aanvraag in relatie tot de doorontwikkeling van het kunstinitiatief dat in de opstartfase eerder een bijdrage uit de impulsgelden ontving.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/008.

Meer weten over het inzichtelijk maken van effect op je publiek met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden