Als talent van Music Hub Brabant wil Camilla Blue haar kennis van cultureel ondernemerschap ontwikkelen door het maken van een toekomstgericht marketingplan, zodat ze met haar muziek een groter netwerk kan aanboren. Voor dit traject ontvangt Camilla Blue een kennisvoucher.

Foto: Marleen Nuijten Fotografie

Het project

Voor de ontwikkeling van het marketingplan werkt Camilla Blue samen met coach René Bergmans van Brand Proposition. Hij begeleidt haar bij het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak met de eigen beproefde methode ‘Marketingplan in 30 vragen’.

De werkzaamheden van René bestaan uit desk en field research, meerdere kennisoverdrachtsessies met Camilla Blue en haar team, interviews met diverse externe betrokkenen, ondersteuning en coaching bij het uitwerken van het marketingplan en support bij de uitrol ervan. René leert Camilla Blue hoe de methodiek werkt, zodat ze hier ook in de toekomst profijt van heeft.

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Camilla Blue geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/043

dit kan ook met een kennisvoucher