Capella Brabant is een ambitieus amateurkoor dat zich kenmerkt zich door een multidisciplinaire en vernieuwende programmering. De belangstelling van het publiek voor en de deelname aan klassieke koorzang van amateurgezelschappen neemt af. Capella Brabant wilt deze negatieve spiraal te doorbreken. 

Capella Brabant

Capella Brabant bestaat uit 32 zangers. Het amateurkoor streeft concerten na op hoog artistiek niveau, uitvoeringen die nieuwsgierig maken, de luisteraar uitdagen en raken. Daartoe werkt het koor samen met componisten, regisseurs, auteurs, acteurs en choreografen. Muziek wordt verbonden met andere kunstvormen en maatschappelijke thema’s.

Doorontwikkeling

De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling van Capella Brabant: het starten van nieuwe samenwerkingsprojecten en bestendigen van bestaande relaties, het opzetten van een aspirantenkoor, het creëren grotere naamsbekendheid en meer publiek. Naast de artistiek leider is er een zakelijk leider aangesteld.

In januari 2019 worden er twee nieuwe samenwerkingsprojecten opgestart, met Panama Pictures en Duo Strijbos & Van Rijswijk, met een uitvoering begin en de zomer van 2020. In het voorjaar van 2020 wordt gestart met een project waar circus en dans verbonden worden met het repertoire van Capella Brabant.

In 2020 hebben zij de ambitie om de beoogde groei te kunnen borgen in de meerjarensubsidie amateurkunst van de provincie Noord-Brabant.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is voldoende overtuigd van de borging van de artistieke kwaliteit van dit project en de betekenis voor het Brabantse cultuursysteem door de inzet en activiteiten van de artistiek leider en het betrekken van relevante samenwerkingspartners. De jury staat positief tegenover de aanstelling van de zakelijk leider en vertrouwt erop dat er gelijkwaardige afstemming plaatsvindt op zakelijk en artistiek gebied.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft de aanvrager geadviseerd over de impulsgeldenaanvraag en conceptversies van commentaar voorzien.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T3/102

Meer weten over doorontwikkeling met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met de subsidie impulsgelden