Capella Brabant is een ambitieus amateurkoor dat zich kenmerkt zich door een multidisciplinaire en vernieuwende programmering. De belangstelling van het publiek voor en de deelname aan klassieke koorzang van amateurgezelschappen neemt af. Capella Brabant wilt deze negatieve spiraal te doorbreken. 

Capella Brabant

Capella Brabant bestaat uit 32 zangers. Het amateurkoor streeft concerten na op hoog artistiek niveau, uitvoeringen die nieuwsgierig maken, de luisteraar uitdagen en raken. Daartoe werkt het koor samen met componisten, regisseurs, auteurs, acteurs en choreografen. Muziek wordt verbonden met andere kunstvormen en maatschappelijke thema’s.

Doorontwikkeling

De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling van Capella Brabant: het starten van nieuwe samenwerkingsprojecten en bestendigen van bestaande relaties, het opzetten van een aspirantenkoor, het creëren grotere naamsbekendheid en meer publiek. Naast de artistiek leider is er een zakelijk leider aangesteld.

In januari 2019 worden er twee nieuwe samenwerkingsprojecten opgestart, met Panama Pictures en Duo Strijbos & Van Rijswijk, met een uitvoering begin en de zomer van 2020. In het voorjaar van 2020 wordt gestart met een project waar circus en dans verbonden worden met het repertoire van Capella Brabant.

In 2020 hebben zij de ambitie om de beoogde groei te kunnen borgen in de meerjarensubsidie amateurkunst van de provincie Noord-Brabant.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is voldoende overtuigd van de borging van de artistieke kwaliteit van dit project en de betekenis voor het Brabantse cultuursysteem door de inzet en activiteiten van de artistiek leider en het betrekken van relevante samenwerkingspartners. De jury staat positief tegenover de aanstelling van de zakelijk leider en vertrouwt erop dat er gelijkwaardige afstemming plaatsvindt op zakelijk en artistiek gebied.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft de aanvrager geadviseerd over de impulsgeldenaanvraag en conceptversies van commentaar voorzien.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T3/102

Meer weten over doorontwikkeling met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand