Het Chassé Theater wil haar ambities waarmaken op het gebied van talentontwikkeling, bijzondere programmering en verdieping. Wegens dalende subsidies en andere economische factoren, is het lastig om deze ambities binnen de reguliere begroting waar te maken. Om hieraan tegemoet te komen is enige jaren geleden het Chassé Cultuurfonds in het leven geroepen. Na een voortvarende start blijkt het echter niet makkelijk om het momentum van het fonds vast te houden. Om het Chassé Cultuurfonds weer een structurele stabiele basis te geven, wordt nu een kennisvoucher ingezet.

 

Het Chassé Cultuurfonds is operationeel sinds 2008. Het fonds bestaat uit een stamvermogen afkomstig van het Chassé Theater en het wordt aangevuld door particulieren en bedrijven. In ruil voor de donaties, ontvangen de donateurs kaartjes voor een speciale voorstelling, een vroegboekkorting van 10% en diverse vormen van naamsvermelding. Dit blijkt voor het behouden en werven van donateurs echter niet voldoende.

Leervraag

Het Chassé Theater wil dat het Chassé Cultuurfonds een structurele, stabiele basis krijgt. Hiervoor dienen verschillende stappen te worden gezet, waarbij specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn. Deze kennis is niet aanwezig en daarom gaat de organisatie aan de slag met coach Fusien Verloop. Zij is gespecialiseerd in interim-management en het opzetten van fondsenwervingsafdelingen. Met haar kennis zal zij de organisatie begeleiden en ondersteunen. Er zal op basis van een evaluatie van de afgelopen jaren een nieuw plan van aanpak ontwikkeld gaan worden. Daarnaast is het zeer belangrijk dat er breed draagvlak voor het Cultuurfonds binnen de organisatie gecreëerd wordt. Er wordt gestreefd naar een stuurgroep fondswerving binnen de organisatie, die elke zes weken bij elkaar komt.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Aan de aanvraag ligt een heldere leervraag ter grondslag waarmee wordt bijgedragen aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van het Chassé Theater en het Chassé Cultuurfonds. De betrokken expert wordt op grond van zijn cv als geschikt beschouwd om dit traject te begeleiden en ook te komen tot borging van de uitkomsten.

Rol Kunstloc Brabant

Er is geadviseerd in het voortraject van deze aanvraag.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/024.

Meer weten over werken aan een plan van aanpak met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher