Om de kansen die zich voordoen optimaal te benutten en om de keramische ambacht in de toekomst veilig te stellen, investeert productiehuis Cor Unum-Ceramics de komende twee jaar in de professionalisering van personeel, organisatie en verkoop. Hiervoor ontvangt de organisatie zowel een subsidie als een lening uit het impulsgeldenprogramma.

Platform voor bijzondere productontwikkeling

Cor Unum-Ceramics is een productiehuis waar hoogwaardig keramiek wordt vervaardigd naar ontwerpen van en in co-creatie met toonaangevende ontwerpers uit binnen- en buitenland (o.a. Kranen/Gille, Roderick Vos, Studio Rens, Alex de Witte, Kiki van Eijk en Maarten Baas). Vrijwilligers, professionals, studenten en mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt vormen de kern van de organisatie. Cor Unum zoekt voortdurend samenwerking met anderen, waaronder opleidingen en bedrijven. Zo creëert de organisatie een platform waar op een bijzondere wijze productontwikkeling en productinnovatie plaatsvindt. Daarmee is Cor Unum een unieke organisatie in het Brabantse alsook Nederlandse culturele veld.

Verhuizing naar Pompen & Verlouw

Met de aanstaande verhuizing naar het pand van Pompen & Verlouw, aan het einde van de Vughterstraat in ’s-Hertogenbosch, gaat Cor Unum deel uitmaken van een hotspot voor design waar ontmoeten, ontwerpen, onderzoeken, maken, opleiden, re-integreren en verkopen centraal staan. De organisatie zet hiermee een grote stap. Een stap die alles in zich heeft om substantieel meer traffic te genereren naar de galerie met winkelfunctie, naar de uitgebreide productiefaciliteit met ruimere mogelijkheden om groepen rond te leiden en om workshops te organiseren.

Keramische ambacht

Om het keramische ambacht in de toekomst veilig te stellen is het essentieel dat jonge vakmensen worden opgeleid. Dat doet Cor Unum door samen te werken met opleidingen en studenten stages te bieden. Ook worden “on the job” mensen opgeleid voor specifieke taken en functies.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury impulsgelden erkent de noodzaak van een eenmalige impuls gezien de nieuwe locatie enerzijds en ten behoeve van het waarborgen van het ambacht en de kennis voor de toekomst anderzijds. Ook ziet zij de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe locatie de organisatie biedt, waaronder meer zichtbaarheid, en de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. Het huidige momentum vraagt om een professionaliseringsslag om de positie van Cor Unum te bevestigen, te bestendigen en te versterken. Hiervoor ontvangt de organisatie een combinatie van subsidie en een lening.

Kennisvouchertraject

Eerder ontving Cor Unum een kennisvoucher voor externe begeleiding bij het opstellen van een sterk ondernemingsplan. Cor Unum maakt in 2018-2020 de sprong naar een professioneel ingerichte organisatie waarbij de passie en culturele aspecten aan de ene kant, en realisme en een stukje zakelijkheid aan de andere kant elkaar in balans houden. Hun doelstelling is om een duidelijk en helder bedrijfsplan op te stellen om daarna een grote professionaliseringsslag te maken. Voor het opstellen van dit plan is de hulp ingeroepen van een externe deskundige: Rogier Laarhuis. Hij heeft ervaring in het begeleiden van bedrijven van een bestaand bedrijfsmodel naar een nieuw bedrijfsmodel. Met zijn kennis vanuit het bedrijfsleven kan hij Cor Unum advies geven om in de beoogde professionalisering kritisch naar de kosten en kansen te kijken zodat er een evenwichtig, rationeel bedrijfsplan komt te staan.

Rol Kunstloc Brabant

Er is geadviseerd in het voortraject van de aanvraag voor een kennisvoucher en bij de keuze van de expert. In het voortraject is Cor Unum geadviseerd over de aanvraag impulsgelden. Er hebben adviesgesprekken plaatsgevonden en conceptaanvragen zijn enkele malen van feedback voorzien.

Het projectplan en de volledige aanvraag kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/002.
De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/031.

Meer weten over het maken van een professionaliseringsslag met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Perla van Kessel
Wiosna van Bon
Agrivalley
This is LOVSKI
LaMelis
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Camilla Blue
Popsport Brabant 2020
Pier15 skatepark
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
Marieke van de Ven
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Groene Engel
Aus Berlin
Diggers Studio's
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Wildpark
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
Manifestations
Dock Zuid
Kranen/Gille
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Vloeistof
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Studio Juul Rameau
Artist in Residence platform Brabant
Envisions
Capella Brabant
I like school and school likes me
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Prutsers en helden | Stichting Hertog Zout
Volumetric video | Dutch Rose Media
Dat wat blijft | Monique Broekman
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Dyane Donck
Theatergroep Trots
Urbanlicious, back to the future
GlasLab Den Bosch
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Studio Nova
Stichting Opia 55
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
Urban Matterz
De Fabriek
Wouter Strietman
Miesjel van Gerwen
Roos van Soest
De Stilte
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Jenny Ymker
Beeld | Merk
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
Bouwmeester Donck
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand
Generatie Zuid