Beeldend kunstenaar Monique Broekman wil een werkwijze ontwikkelen waarin de competenties en ervaringen die ze gedurende haar loopbaan als kunstenaar heeft verzameld, kunnen samenkomen. 

Dat wat blijft

In het project ‘Dat wat blijft’ bezoekt Monique Broekman mensen die wonen en werken aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Gesprekken resulteren in een mini-documentaire en worden gevisualiseerd in een ontwerp voor een tatoeage, een geschilderd (reis-)portret, kleinood of mural die bij de geïnterviewden achterblijven. Als wij mensen er niet meer zijn blijven de dingen over. ‘Dat wat blijft’ gaat ook over aandacht en het belang van het vertellen van verhalen; dat je gezien wordt, weet waar je vandaan komt, waar je bent en naartoe gaat. Het kanaal, de Zuid-Willemsvaart, fungeert als verbinder tussen mensen, bedrijven, steden, historie en heden.

De partners in het project zijn onder andere stadsarchief Den Bosch, BHIC, Erfgoed Brabant, filmer Esgo Klein, co-curator Alexandra van Dongen, bedrijven en bewoners aan de Zuid-Willemsvaart en Gemeente Den Bosch.

Nieuwe verbanden tussen kunst en erfgoed

Met Dat Wat Blijft versterkt Monique Broekman haar ondernemerschap door een duurzame verbintenis aan te gaan met bedrijfsleven, sponsoren, instellingen uit de cultuur en erfgoedsector. Ze doet daarbij doorlopend onderzoek naar nieuwe verbanden tussen beeldende kunst, Brabants materieel- en immaterieel erfgoed in relatie tot de Zuid-Willemsvaart. De uitkomsten van dat onderzoek worden getoond op verschillende locaties langs het kanaal in Nederland en België. De marketingstrategie wordt afgestemd op publieksgroepen in de regio om het kanaal. Om culturele verschillen te overbruggen, diversiteit en creativiteit te stimuleren en te tonen, worden ontmoetingen gefaciliteerd, en met een collectie van filmportretten en kunstwerken verspreid over 25 particuliere eigenaars wordt eigenaarschap gestimuleerd. Op een digitaal platform zijn kunstwerken, films, verzameld immaterieel en materieel erfgoed zichtbaar voor een groot publiek.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De leervragen die Broekman heeft geformuleerd zijn interessant en de aanpak van de coach is gedegen. Deze kennisvoucher draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. De Adviescommissie Impulsgelden is benieuwd naar de ontwikkelingen in de toekomst en stelt zich de vraag wat de consequenties zouden zijn voor de projecten die Monique Broekman initieert op het moment dat zij onafhankelijker wil worden van subsidies.

De Adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van de in Brabant gevestigde maker aan het Brabantse cultuursysteem en zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet hier een extra impuls aan geeft. De commissie spreekt bovendien van een (inter)nationale uitstraling.

Kennisvouchertraject

Om het meerjarige project te kunnen uitvoeren en managen wordt coach Marjorie Geenhuizen gevraagd (zakelijke) vaardigheden en strategieën aan te scherpen. Het doel is een duurzame en toekomstbestendige kunstenaarspraktijk op te bouwen, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Een praktijk die minder afhankelijk is van de aaneenschakeling van losse projecten die nu de basis vormt en die bovendien minder afhankelijk is van de incidentele projectfinanciering die daarmee samenhangt.

De voucher wordt onder meer aangewend om te onderzoeken hoe ze het bedrijfsleven in de rol van opdrachtgever, partner en mede-investeerder kan interesseren. Ook coaching bij de verkoop van autonoom werk en het vergroten van het publieksbereik verdient aandacht.

De adviezen van coach Marjorie Geenhuizen worden direct toegepast in de praktijk, in het project dat zich op dit moment in de voorbereidende fase bevindt. Na de pilot in Den Bosch in 2019 krijgt ‘Dat wat blijft’ een vervolg in andere steden in Zuid-Nederland en Belgisch Limburg. Het coaching traject start in oktober 2018 en duurt tot en met maart 2019.

Rol Kunstloc Brabant

Met de adviseur van Kunstloc Brabant is voorafgaand aan de aanvraag gesproken over de focus van het coachingstraject en de keuze van de coach.

Het projectplan en de volledige aanvraag voor de kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/010.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T1/238.

Meer weten over aanscherpen van zakelijke strategieën met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher