De Fabriek is een door kunstenaars gerunde presentatie-instelling in Eindhoven. Podia als De Fabriek zijn voor de ontwikkeling van de visuele kunsten van grote waarde. De Fabriek doet beroep op de impulsgelden om hun plannen op het gebied van organisatieontwikkeling en programmavernieuwing in praktijk te brengen.

Kennisvouchertraject

Eind 2016 ontwikkelde De Fabriek met behulp van een kennisvoucher een strategie en meerjarenplanning, met bijzondere aandacht voor de structuur van de organisatie, PR, marketing en de wijze van financiering. De Fabriek werkte hiervoor samen met Rob Knijn. De wens te vernieuwen en te professionaliseren werd ingegeven door de toegenomen druk op de kleine organisatie die volledig op vrijwillige basis -door kunstenaars voor kunstenaars- werd gerund.

Vernieuwing

Op basis van de nieuwe, aangescherpte visie werden organisatiestructuur en programmalijn volledig vernieuwd. Om de plannen van De Fabriek in praktijk te brengen ontvangt de organisatie nu een bijdrage uit de impulsgelden. De Fabriek legt in haar programma de nadruk op het inzichtelijk maken van het creatieve proces. De organisatie zet in op verdieping en deelt op diverse platforms kennis tussen kunstenaars en publiek. Vergroting van het financiële draagvlak van de organisatie krijgt extra aandacht.

Het nieuwe programma bestaat uit twee programmalijnen die elkaar aanvullen: ‘De Residency’ waar vier keer per jaar kunstenaars een werkperiode van twee maanden geboden wordt, en ‘De Generator’, een ontmoetingsplek voor kunstenaars, kunst- en designstudenten en cultuurliefhebbers, waar de uitwisseling van ideeën centraal staat.

Toekomst

Voor De Fabriek staat er nu veel te gebeuren: plannen voor bedrijfssponsoring, nauwere samenwerking met academies, versterking van de horecafaciliteit, opzet van Fabrieksvrienden, verhuur van ruimte en versnelde toepassing van de kunstenaarshonorariumregeling die door het Mondriaan Fonds wordt uitgevoerd staan op het programma en kunnen mede dankzij de impulsgelden in 2019 en 2020 in praktijk worden gebracht.

Netwerk

De Fabriek is lid van Bigger than Brabant (het collectief van samenwerkende kleine Brabantse presentatie-instellingen), De ZaakNu, het AIR (artist-in-residences) Netwerk in Brabant en van het Internationaal performance netwerk ‘Bring in Weight’ (een meerjarig samenwerkingsproject waarin een nieuw internationaal netwerk wordt gevormd).

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

 

De jury constateert dat er het afgelopen jaar stappen in de goede richting zijn gezet en zij is te spreken over de veerkracht van de organisatie. De jury ziet dat dit project een bijdrage levert aan de verdere (door)ontwikkeling die de aanvrager beoogt en is overtuigd van de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol Kunstloc Brabant

Voorafgaand aan de impulsgeldenaanvraag maakte De Fabriek gebruik van een kennisvoucher. Kunstloc Brabant heeft De Fabriek geadviseerd in de aanloop naar beide aanvragen.

De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T3/079.

Meer weten over het inzichtelijk maken van het creatieve proces met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden