De Fabriek is een door kunstenaars gerunde presentatie-instelling in Eindhoven. Podia als De Fabriek zijn voor de ontwikkeling van de visuele kunsten van grote waarde. De Fabriek doet beroep op de impulsgelden om hun plannen op het gebied van organisatieontwikkeling en programmavernieuwing in praktijk te brengen.

Kennisvouchertraject

Eind 2016 ontwikkelde De Fabriek met behulp van een kennisvoucher een strategie en meerjarenplanning, met bijzondere aandacht voor de structuur van de organisatie, PR, marketing en de wijze van financiering. De Fabriek werkte hiervoor samen met Rob Knijn. De wens te vernieuwen en te professionaliseren werd ingegeven door de toegenomen druk op de kleine organisatie die volledig op vrijwillige basis -door kunstenaars voor kunstenaars- werd gerund.

Vernieuwing

Op basis van de nieuwe, aangescherpte visie werden organisatiestructuur en programmalijn volledig vernieuwd. Om de plannen van De Fabriek in praktijk te brengen ontvangt de organisatie nu een bijdrage uit de impulsgelden. De Fabriek legt in haar programma de nadruk op het inzichtelijk maken van het creatieve proces. De organisatie zet in op verdieping en deelt op diverse platforms kennis tussen kunstenaars en publiek. Vergroting van het financiële draagvlak van de organisatie krijgt extra aandacht.

Het nieuwe programma bestaat uit twee programmalijnen die elkaar aanvullen: ‘De Residency’ waar vier keer per jaar kunstenaars een werkperiode van twee maanden geboden wordt, en ‘De Generator’, een ontmoetingsplek voor kunstenaars, kunst- en designstudenten en cultuurliefhebbers, waar de uitwisseling van ideeën centraal staat.

Toekomst

Voor De Fabriek staat er nu veel te gebeuren: plannen voor bedrijfssponsoring, nauwere samenwerking met academies, versterking van de horecafaciliteit, opzet van Fabrieksvrienden, verhuur van ruimte en versnelde toepassing van de kunstenaarshonorariumregeling die door het Mondriaan Fonds wordt uitgevoerd staan op het programma en kunnen mede dankzij de impulsgelden in 2019 en 2020 in praktijk worden gebracht.

Netwerk

De Fabriek is lid van Bigger than Brabant (het collectief van samenwerkende kleine Brabantse presentatie-instellingen), De ZaakNu, het AIR (artist-in-residences) Netwerk in Brabant en van het Internationaal performance netwerk ‘Bring in Weight’ (een meerjarig samenwerkingsproject waarin een nieuw internationaal netwerk wordt gevormd).

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

 

De jury constateert dat er het afgelopen jaar stappen in de goede richting zijn gezet en zij is te spreken over de veerkracht van de organisatie. De jury ziet dat dit project een bijdrage levert aan de verdere (door)ontwikkeling die de aanvrager beoogt en is overtuigd van de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol Kunstloc Brabant

Voorafgaand aan de impulsgeldenaanvraag maakte De Fabriek gebruik van een kennisvoucher. Kunstloc Brabant heeft De Fabriek geadviseerd in de aanloop naar beide aanvragen.

De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T3/079.

Meer weten over het inzichtelijk maken van het creatieve proces met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Podium C | Bomen over bomen
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
Ethics
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand