De Stilte produceert en presenteert dansvoorstellingen en danseducatie voor kinderen en jongeren. Het dansgezelschap is gevestigd in Breda, maar vliegt ook veel uit voor voorstellingen in binnen- en buitenland. De Stilte heeft een aanvraag gedaan voor de Brabantse cultuurlening via bkkc en voor de Talentlening van Cultuur+Ondernemen, in te zetten als overbruggingskrediet.

Non-verbaal theater

De Stilte onderscheidt zich met een samenhangend geheel van voorstellingen, educatieve activiteiten en talentonwikkelingstrajecten. De begeleidende muziek wordt speciaal gecomponeerd en zo veel mogelijk live uitgevoerd. Daarnaast vormt het gezelschap een alliantie met het Internationaal Stiltefestival, als platform voor non-verbaal theater en talentontwikkeling.
 
In de periode 2013-2016 heeft De Stilte een bijdrage ontvangen uit de Meerjarenregeling van het Fonds Podiumkunsten. Op 1 augustus 2016 ontvingen zij opnieuw een positief advies, ditmaal voor de periode 2017-2020. Ook Provincie Noord-Brabant gaf een positief oordeel voor de aanvraag van De Stilte voor de cultuurnotaperiode van 2017-2020.

Reden van aanvraag

Vanwege de uitbetaalstructuur van de landelijke subsidies ontstond een liquiditeitstekort voor het laatste kwartaal van 2016. De al toegezegde subsidies voor de periode 2017-2020 garanderen de kredietwaardigheid van De Stilte. Daarom ontving het gezelschap een positief advies voor het afsluiten van een combinatielening. Hierbij gaat het om de Brabantse Cultuurlening van €15.000,- en een talentlening van €40.000,- bij Cultuur+Ondernemen. Beide leningen worden terugbetaald in een periode van twee jaar.
 
Deze leningen vormen een overbruggingskrediet, waardoor De Stilte de continuïteit en verbetering van haar bedrijfsvoering kan garanderen. De Stilte heeft de ambitie om dansers een jaarcontract in plaats van een seizoenscontract aan te bieden. Hiermee werkt het gezelschap aan goed werkgeverschap en het vergroten van de capaciteit. Met een grotere staf aan dansers kan het dansgezelschap de grotere vraag vanuit de markt beantwoorden en het publieksbereik vergroten.

Meer informatie over de Brabantse Cultuurlening

Een lening als bijdrage uit de impulsgelden

De aanvraag is inhoudelijk vooraf getoetst door bkkc en daarna voor een financiële toets doorgestuurd ter beoordeling naar Cultuur+Ondernemen. bkkc en Cultuur+Ondernemen stimuleren ondernemerschap in de cultuursector. Een overzicht van alle toekenningen van de Brabantse Cultuurlening vind je hier.

Meer weten over de Brabantse Cultuurlening?

Neem contact met mij op.