Dock Zuid is een muzikale werkplaats, een fysieke locatie waarin creatie, inspiratie en ondernemen centraal staan. Dock Zuid biedt een plek aan een selecte groep van gevestigde, muzikale makers die in de regio wonen en zich verbinden aan de stad Breda. De makers kenmerken zich door een (inter)nationaal werkveld en door het ontwikkelen van muziek met een sterk persoonlijke drijfveer en signatuur

Ongeremde creatieve uitingen

Vanuit de musici is het voornaamste doel van de werkplaats een podium om ongeremd creatieve uitingen te realiseren, presenteren en verder te kunnen ontwikkelen. De functie van Dock Zuid is om de muziek onder een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. De vraag is op welke wijze deze twee doelstellingen vanuit de exploitatie met elkaar te verenigen zijn, zodat publieksaantallen en programmatie elkaar niet beïnvloeden.

Eerder heeft Stichting Dock Zuid een kennisvoucher ontvangen om onder begeleiding van Hans van Rijsbergen te werken aan professionalisering van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een bedrijfsplan en een strategisch en operationeel marketingplan.

Met behulp van de impulsbijdrage ontwikkelt Dock Zuid haar organisatie verder. Met een nieuw organisatiemodel binnen een coöperatieve vereniging krijgen de huurders meer inspraak. De organisatie maakt een groei door wat betreft ruimte en het aantal residerende organisaties. Ook worden er nieuwe domein-overstijgende samenwerkingen opgezet. Een nieuw aangestelde kwartiermaker onderzoekt en realiseert deze ambities. Daardoor kan een nog grotere toegevoegde waarde gerealiseerd worden voor de organisatie binnen de Brabantse muziek-scene, en extra waarde toegegevoed worden voor de afzonderlijke huurders.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie erkent het belang van het doorontwikkelen van Dock Zuid. Zij staat positief tegenover de ambities voor de komende periode, zoals het toekomstbestendig maken van het organisatiemodel, de beoogde groei wat betreft ruimte en residerende organisaties en het aangaan van domein-overstijgende samenwerkingen. De keuze om een kwartiermaker aan te stellen om deze ambities te onderzoeken en te helpen realiseren acht de commissie een logische stap. De commissie ziet bovendien op de langere termijn kansen op bedrijfseconomisch vlak in de positie van Dock Zuid als belangrijk aanspreekpunt binnen de sector.

Het projectplan en de volledige aanvraag voor de kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/031.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/355

Rol Kunstloc Brabant

In het voortraject is de aanvrager ondersteund door conceptaanvragen tegen te lezen en van commentaar te voorzien.

 

Meer weten over het doorontwikkelen van je organisatie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand