Kristel van Issum maakt performances en korte dansfilms voor theaters, festivals en de openbare ruimte. Tot voor kort was zij gedurende 20 jaar artistiek leider en choreograaf van het (internationale) gezelschap T.r.a.s.h dance/performance group. Haar meest recente werk ‘#Catalog of Shadows’, een installatie met zeven levensgrote gefilmde vrouwenportretten, was in de zomer 2018 te zien tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, en vervolgens tijdens tanz.tausch in Keulen (DE). Het vormt het startpunt van een nieuwe beroepspraktijk. Vanaf 2019 werkt zij als eens van de vaste choreografen onder de vlag van DansBrabant. 

Van kennisvoucher naar impulsgelden

Om de nieuwe beroepspraktijk zakelijk steviger neer te kunnen zetten schakelde Kristel van Issum door middel van een kennisvoucher coach Geert Overdam in om te werken aan haar cultureel ondernemerschap. Het traject was gericht op het verstevigen van de positionering & profilering, onderzoeken van nieuwe markten en benadering ervan en publieksopbouw. 

Bijzonder aandachtspunt is het werken aan publieksopbouw. De intentie is om publicatie(s) te maken en het werkproces te documenteren om te bouwen aan een community van geïnteresseerden en professionele collega-kunstenaars uit uiteenlopende disciplines. Maar ook om terug te kijken naar wat (met T.r.a.s.h.) in al de achterliggende jaren is ontwikkeld, met als doel dit tastbaar en overdrachtelijk te maken.

Kristel: "Ik wil een nieuwe beroepspraktijk vormgeven, waarin artistiek onderzoek en experiment tegelijkertijd het product zijn. Mijn praktijk moet dienen als experimenteerpool om artistiek onderzoek van mijzelf en dat van anderen te voeden, met als resultaat nieuw autonoom werk. Ik wil het steeds meer en steeds verder delen van werkprocessen met de toeschouwer tot één van de motoren van mijn ontwikkeling maken: hoe deelbaar kunnen werkprocessen zijn? Hoe maak ik ze inzichtelijk voor studenten en/of professionele dansers die nieuwe uitdagingen zoeken? Hoe maak ik ze inzichtelijk voor een geïnteresseerd publiek van niet professionals?"

Na het kennisvouchertraject diende Kristel een aanvraag in bij de impulsgelden. Als resultaat uit dit traject is er een groot overzicht van allerlei modules, die onderling samenhangen en in verschillende fases zijn opgebouwd; er zijn diverse mensen/organisaties aan die modules en deelprojecten verbonden, er zijn lectures/seminars, installaties en groepsgesprekken. Het geheel heet de Document Series. Dit project zal Kristel onder de vlag van Dans Brabant de komende jaren uitvoeren op weg naar een nieuwe beroepspraktijk.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie impulsgelden staat positief tegenover de beoogde omslag in makerschap en ziet dat dit voortkomt uit een intrinsieke motivatie om een duurzame beroepspraktijk vorm te geven.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/015 en IMP/2019/T3/198.

Foto Kristel: © DansBrabant, Renate Beense. 

 

Meer weten over het vormgeven van je beroepspraktijk met een kennisvoucher en de subsidie impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een impulsgelden