Kristel van Issum maakt performances en korte dansfilms voor theaters, festivals en de openbare ruimte. Tot voor kort was zij gedurende 20 jaar artistiek leider en choreograaf van het (internationale) gezelschap T.r.a.s.h dance/performance group. Haar meest recente werk ‘#Catalog of Shadows’, een installatie met zeven levensgrote gefilmde vrouwenportretten, was in de zomer 2018 te zien tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, en vervolgens tijdens tanz.tausch in Keulen (DE). Het vormt het startpunt van een nieuwe beroepspraktijk. Vanaf 2019 werkt zij als eens van de vaste choreografen onder de vlag van DansBrabant. 

Kennisvoucher-traject

Om de nieuwe beroepspraktijk zakelijk steviger neer te kunnen zetten schakelt Kristel van Issum door middel van een kennisvoucher een ervaren coach in om te werken aan haar cultureel ondernemerschap. Aanvullend op de nauwe samenwerking met DansBrabant wil Kristel met de coach werken aan de ontwikkeling van een businessplan dat de basis vormt voor het vormgeven van de nieuwe hybride beroepspraktijk. 

Bijzonder aandachtspunt is het werken aan publieksopbouw. De intentie is om publicatie(s) te maken en het werkproces te documenteren om te bouwen aan een community van geïnteresseerden en professionele collega-kunstenaars uit uiteenlopende disciplines. Maar ook om terug te kijken naar wat (met T.r.a.s.h.) in al de achterliggende jaren is ontwikkeld, met als doel dit tastbaar en overdrachtelijk te maken.

Kristel: "Ik wil een nieuwe beroepspraktijk vormgeven, waarin artistiek onderzoek en experiment tegelijkertijd het product zijn. Mijn praktijk moet dienen als experimenteerpool om artistiek onderzoek van mijzelf en dat van anderen te voeden, met als resultaat nieuw autonoom werk. Ik wil het steeds meer en steeds verder delen van werkprocessen met de toeschouwer tot één van de motoren van mijn ontwikkeling maken: hoe deelbaar kunnen werkprocessen zijn? Hoe maak ik ze inzichtelijk voor studenten en/of professionele dansers die nieuwe uitdagingen zoeken? Hoe maak ik ze inzichtelijk voor een geïnteresseerd publiek van niet professionals?"


Kristel wil graag werken aan het tot stand komen van de juiste organisatievorm daarvoor, andere vormen van presentatie en andere netwerken onderzoeken. Met coach Geert Overdam zal Kristel werken aan een meerjarig plan dat berust op drie pijlers: transparantie, deelbaarheid en overdracht. Het traject is gericht op het verstevigen van de positionering & profilering, onderzoeken van nieuwe markten en benadering ervan en publieksopbouw. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden ziet het belang van de stap die Kristel van Issum wil maken in haar ontwikkeling en is overtuigd van de bijdrage van dit coachingstraject voor haar cultureel ondernemerschap.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/015.

Meer weten over het vormgeven van je beroepspraktijk met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met een kennisvoucher

Kunstplan Ecodorp Boekel
Wildpark
Studio Juul Rameau
LaMelis
Aus Berlin
Manifestations
Envisions
Sannety | Lisanne van Hek
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Dock Zuid
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Prutsers en helden | Stichting Hertog Zout
Volumetric video | Dutch Rose Media
Dat wat blijft | Monique Broekman
Nishant Bhola | World of Dance
Cor Unum
Vonk
Impuls voor impact | Copper Views
IVC 2.0
Dyane Donck
Theatergroep Trots
Stil Geluid | MoveToMeet
GlasLab Den Bosch
LunaLunaLuna | Kultoer
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Stichting Opia 55
Urban Matterz
De Fabriek
Studio Gebroed
Vloeistof
Jenny Ymker
Beeld | Merk
DocumentSeries | Kristel van Issum
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Kranen/Gille
Bouwmeester Donck
MASS production
Sounding Bodies
Generatie Zuid
Make it - Jazz Festival Tilburg