Festival Theater op de Grens is een jaarlijks nazomerfestival in Roosendaal, een festival zoals West-Brabant nog niet kende. Waar (startende) lokale makers een podium krijgen om het publiek te bespelen, inspireren en prikkelen met hun scherpe en creatieve blik op actuele thema’s. Het festival is een broedplaats voor jonge, talentvolle makers. Artistieke kwaliteit, inclusie en diversiteit zijn belangrijke speerpunten. 

Festival Op de grens is een initiatief van Productiehuis Plankenkoorts. In de organisatie wordt samengewerkt met lokale, culturele partners De Kring, Cultuur Verbindt Roosendaal en Erfgoedcentrum Tongerlohuys. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de ambitie van de aanvrager om het festival te doorontwikkelen en de veelheid aan betrokken partners die bij het initiatief betrokken zijn. Ook spreekt de commissie haar waardering uit voor de koppeling die het festival wil maken met lokale maatschappelijke vraagstukken. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/340

Impulsgeldentraject

Met de impulsbijdrage wordt het festival in staat gesteld haar artistieke visie en profilering te verdiepen en haar publieksbereik te verbreden en te vergroten.
Met het uitwerken van een goede marketingstrategie wordt een grote stap gezet in het verbreden en het vergroten van het publieksbereik.
Vervolgens worden de marketingactiviteiten in de begroting doorvertaald.

Meer weten over het verdiepen van artistieke profilering met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden