Future Cities is een programma van MU en STRP gericht op mbo'ers. Het programma bestaat uit workshops, een tweedaags festival in 2018 en 2019 waar studenten en docenten samen invulling aan geven en een Brabant-brede leergemeenschap. Met uiteenlopende studierichtingen, kunstenaars en designers worden thema’s uitgewerkt rondom speculatief design, kritisch denken, creatieve technologie en BioArt. De mbo’ers worden uitgedaagd om samen een artistiek hoogwaardig programma te ontwikkelen en te realiseren dat bijdraagt aan en aansluit op de individuele ontwikkeling van de student. De nadruk ligt op kritisch denken, verbeelding en onderzoekend vermogen

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury vindt de ambitie van de MU en STRP – het vormgeven van cultuureducatie voor én met mbo-leerlingen – zeer aansprekend en van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem. Dit project ziet zij als een kansrijk startpunt. Zij staat ook positief tegenover de landelijke inbedding van dit project.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft MU en STRP voorafgaand aan de impulsgeldenaanvraag geadviseerd. Samen is gekeken naar het plan dat er lag en naar de mogelijkheden dit te verduurzamen binnen het onderwijsveld. De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/005.future cities | mu artspace

Meer weten over dit project?

Neem contact op met mij.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand