Future Cities is een programma van MU en STRP gericht op mbo'ers. Het programma bestaat uit workshops, een tweedaags festival in 2018 en 2019 waar studenten en docenten samen invulling aan geven en een Brabant-brede leergemeenschap. Met uiteenlopende studierichtingen, kunstenaars en designers worden thema’s uitgewerkt rondom speculatief design, kritisch denken, creatieve technologie en BioArt. De mbo’ers worden uitgedaagd om samen een artistiek hoogwaardig programma te ontwikkelen en te realiseren dat bijdraagt aan en aansluit op de individuele ontwikkeling van de student. De nadruk ligt op kritisch denken, verbeelding en onderzoekend vermogen

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury vindt de ambitie van de MU en STRP – het vormgeven van cultuureducatie voor én met mbo-leerlingen – zeer aansprekend en van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem. Dit project ziet zij als een kansrijk startpunt. Zij staat ook positief tegenover de landelijke inbedding van dit project.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft MU en STRP voorafgaand aan de impulsgeldenaanvraag geadviseerd. Samen is gekeken naar het plan dat er lag en naar de mogelijkheden dit te verduurzamen binnen het onderwijsveld. De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/005.future cities | mu artspace

Meer weten over dit project?

Neem contact op met mij.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Copper Views
Kunst aan de Groene Corridor
Superland | Matthijs Bosman
The Dutch Institute of Food & Design
Kunstplan Ecodorp Boekel
Het Groote Hoofd
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
Aus Berlin
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Nishant Bhola | World of Dance
PLYGRND.city
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Stil Geluid | MoveToMeet
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
New Dutch Connections
Human Rights Tattoo
De Link
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Paleis voor Volksvlijt
Dansen met de vijand
Make it - Jazz Festival Tilburg