Stichting Generatie Zuid ondersteunt jonge makers in Brabant. Door het organiseren van diverse activiteiten binnen de elektronische muziek en aanverwante disciplines; biedt het mogelijkheden voor jong talent om te groeien; zich te ontwikkelen; kennis te delen en hun netwerk uit te breiden. Generatie Zuid brengt makers en publiek van een bepaalde scene/discipline bij elkaar.

wat wil de organisatie bereiken

Stichting Generatie Zuid wil zich verder professionaliseren door minder intuïtief en meer planmatig te werk te gaan. Dit vraagt een duidelijke focus hoe deze ambities om te zetten in succesvolle projecten/producten. Daarnaast wil de organisatie een duurzaam plek verwerven in de culturele markt. Men streeft er naar de festivals Spatial Outdoor en GIF te laten uitgroeien tot een ‘vaste kernwaarde’ binnen het culturele aanbod in Brabant en daarbuiten. Hiervoor is het nodig dat beide festivals aansluiting vinden bij het gewenste publiek en bij de juiste partners die hierin willen participeren.

waarom de kennisvoucher als bijdrage uit de impulsgelden?

De kennisvoucher wordt toegekend om het cultureel ondernemerschap van Stichting Generatie Zuid te versterken om een verdere doorgroei te bereiken van de festivals Spatial Outdoor en GIF met ieder een geheel eigen signatuur. De ABC-commissie ziet de potentie van de projecthouders voor dit genre binnen de muziek in Brabant.

Aandachtpunten zijn:

  1. het aanscherpen van het profiel van beide festivals;
  2. het opstellen van een businessplan.

Generatie Zuid gaat hiervoor samenwerken met Dennis Elbers.

Dit kan ook met een Kennisvoucher