Alle kinderen moeten aan cultuur kunnen doen

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen niet actief aan kunstbeoefening kunnen doen. Om zoveel mogelijk van deze kinderen te kunnen helpen, gaat het fonds samenwerkingen aan met gemeenten tot 100.000 inwoners.

De gemeenten

Een gemeente (tot 100.000 inwoners) die zich aansluit, stelt geld beschikbaar dat wordt aangevuld met financiële bijdragen van het fonds en van provincie Noord-Brabant. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant betaalt voor kinderen in de doelgroep de kosten voor hun kunstbeoefening rechtstreeks aan de aanbieder.

Inwoners uit 's HertogenboschBredaEindhovenTilburg en Vught kunnen terecht bij de zelfstandige cultuurfondsen van de gemeente.

Provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant versterkt het fonds door in ieder geval tot en met 2018 jaarlijks een bijdrage van €100.000 te verstrekken. Gemeenten maken aanspraak op deze stimuleringsbijdrage als ze zich voor minimaal twee jaar aansluiten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant.

Intermediairs gezocht

Intermediairs spelen in de werkwijze van het Jeugdcultuurfonds Brabant een cruciale rol. Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, de hulpverlening of gezondheidszorg, is een potentiële intermediair. In de aangesloten gemeenten zijn zij degene die een aanvraag kunnen doen voor een kind dat bijvoorbeeld wil dansen of muziek maken.

Interesse? Neem dan contact op met coördinator Peter Overeem. Kent je een kind dat in aanmerking komt voor een bijdrage maar niet in een aangesloten  gemeente woont? Meld je dan vooral toch aan als intermediair van het Jeugdcultuurfonds Brabant via allekinderendoenmee.nl.

Ook aansluiten als gemeente?

Gemeenten die zich willen aansluiten kunnen contact opnemen met Peter Overeem, coördinator van het Jeugdfonds Cultuur Brabant, via brabant@jeugdfondscultuur.nl of bellen met 013 590 42 83.

De rol van Kunstloc

Wij spelen een adviserende rol en ondersteunen het Jeugdfonds Cultuur Brabant ook facilitair.