Theater Artemis en Stedelijk Museum gaan op zoek naar nieuwsgierige kunstenaars en scholen. Scholen die hun eigen routines durven te bevragen en die samen met Theater Artemis en Stedelijk Museum een uniek kunstproject willen ontwikkelen en uitvoeren binnen hun eigen muren.

Een kunstenaar neemt zijn intrek in een middelbare school

Op een publieke; in het oog springende plek in het gebouw slaat hij zijn kamp op. Gedurende drie dagen (en nachten) overleeft hij in deze nieuwe omgeving. Vanuit zijn artistieke eigenheid; zijn dagelijkse beslommeringen en met de performance “I like America and America likes me”, van Joseph Beuys (1974) in het achterhoofd probeert hij een verstandhouding op te bouwen met de schoolse omgeving en de leerlingen. Hoe reageren zij daarop? Ontstaat er een toenadering tussen de leerlingen en deze vreemdeling of kiezen ze de veilige kant van hun vertrouwde omgeving?

Theater Artemis en Stedelijk Museum

Voor Joseph Beuys bezat kunst de kracht om onze samenleving te veranderen. Zijn idee van een social sculpture, een sociaal bouwwerk gecreëerd door een kunstenaar; waaraan iedereen z’n steentje kan bijdragen, opent de deur voor een gemeenschap met aandacht en creatieve veerkracht. Theater Artemis en Stedelijk Museum delen deze filosofie, waarbij voor hen de school metafoor is voor de maatschappij. Een ontmoeting tussen een school en een kunstenaar is spannend en niet vanzelfsprekend.

In “I like school and school likes me” werken Theater Artemis & Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch samen met 10 scholen (de mensen die er werken en de leerlingen); 10 kunstenaars en een documentairemaker. Artemis en het Stedelijk Museum trekken hierin als gelijkwaardige partners op.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Door middel van de impulsgeldenbijdrage zijn Theater Artemis & Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch in staat middels dit project hun werking uit te breiden en hun gedachtengoed over te brengen in een kunstproject dat direct op de scholen plaats vindt. De impulsgeldenbijdrage geeft hierbij ook de instellingen zelf de kans zich te verrijken en een duurzame samenwerking aan te gaan.

De jury spreekt haar waardering uit voor het innovatieve karakter van dit kunsteducatieproject. Ook de nauwe samenwerking tussen de twee partijen (Theater Artemis en Stedelijk Museum ’s- Hertogenbosch) betekent een nieuwe stap voor beide instellingen. De jury noemt het feit dat het project breder in de school wordt ingezet dan alleen voor leerlingen (namelijk ook richting docenten/directie) een duurzaam aspect.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/046.

Zo maken wij kunst en cultuur toegnakelijk voor leerlingen

Het Cultureel Zelfportret

digitaal portfolio voor leerlingen
Het Cultureel Zelfportret

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

til cultuuronderwijs naar een hoger plan
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

Consortium 'Leven-Lang -Ontwikkelen'

samenwerken aan de professionalisering van alumni van Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Consortium 'Leven-Lang -Ontwikkelen'

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

positie versterken van cultuureducatie binnen het onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

De Cultuur Loper

scholen verbeteren kwaliteit cultuureducatie
De Cultuur Loper

Scholing PO en VO

professionalisering in cultuureducatie
Scholing PO en VO

Netwerk lokale intermediairs

lokale aanspreekpunten cultuureducatie
Netwerk lokale intermediairs

Cultuureducatie en persoonsvorming

kader voor reflecteren met leerlingen
Cultuureducatie en persoonsvorming

Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

borging van cultuureducatie
Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

gezamenlijk drempels wegnemen
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kansengelijkheid en CmK

herkenning en verrassing in het cultuuraanbod voor kinderen en jongeren
Kansengelijkheid en CmK

VerderKijken DoorDenken

kunstwerken verkennen met visible thinking
VerderKijken DoorDenken

(Je) Kunst in school

adviestraject voor kunstenaars
(Je) Kunst in school

Nieuwe Canons

professionaliseringstraject naar de waarde van authentieke kunsteducatie voor het theateronderwijs
Nieuwe Canons

De stem van kinderen

meedenken over een duurzame toekomst
De stem van kinderen

Kunstvakdocenten

community voor cultuureducatie in het VO
Kunstvakdocenten

CLICK.

talentontwikkelingstraject cultuureducatie
CLICK.

Kunst als manier van leren

traject voor kunstvakdocenten en leraren
Kunst als manier van leren

Collision

ontwikkelingstraject onderwijsproject kunst & technologie
Collision

De Creatieve Code

leerlijn creatief programmeren
De Creatieve Code

Welkom in het theater

do's en don't van een theaterbezoek
Welkom in het theater

VanDaan

een kunstavontuur voor onderzoekers in groep 5 en 6
VanDaan

I like school and school likes me

kunstenaar neemt intrek in middelbare school
I like school and school likes me

Future Cities

verrijken ontwikkeling van mbo'ers
Future Cities

Brabant Menu

overbruggen gat tussen professioneel cultuuraanbod en vraag van scholen
Brabant Menu

Urbanlicious, back to the future

doorgaande leerlijn cultuureducatie voor vmbo
Urbanlicious, back to the future

Afval = Landschap

tweede leven voor afvalberg als landschap
Afval = Landschap

Muziek uit de toren

educatief programma rondom de Lambertustoren
Muziek uit de toren