Theater Artemis en Stedelijk Museum gaan op zoek naar nieuwsgierige kunstenaars en scholen. Scholen die hun eigen routines durven te bevragen en die samen met Theater Artemis en Stedelijk Museum een uniek kunstproject willen ontwikkelen en uitvoeren binnen hun eigen muren.

Een kunstenaar neemt zijn intrek in een middelbare school

Op een publieke; in het oog springende plek in het gebouw slaat hij zijn kamp op. Gedurende drie dagen (en nachten) overleeft hij in deze nieuwe omgeving. Vanuit zijn artistieke eigenheid; zijn dagelijkse beslommeringen en met de performance “I like America and America likes me”, van Joseph Beuys (1974) in het achterhoofd probeert hij een verstandhouding op te bouwen met de schoolse omgeving en de leerlingen. Hoe reageren zij daarop? Ontstaat er een toenadering tussen de leerlingen en deze vreemdeling of kiezen ze de veilige kant van hun vertrouwde omgeving?

Theater Artemis en Stedelijk Museum

Voor Joseph Beuys bezat kunst de kracht om onze samenleving te veranderen. Zijn idee van een social sculpture, een sociaal bouwwerk gecreëerd door een kunstenaar; waaraan iedereen z’n steentje kan bijdragen, opent de deur voor een gemeenschap met aandacht en creatieve veerkracht. Theater Artemis en Stedelijk Museum delen deze filosofie, waarbij voor hen de school metafoor is voor de maatschappij. Een ontmoeting tussen een school en een kunstenaar is spannend en niet vanzelfsprekend.

In “I like school and school likes me” werken Theater Artemis & Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch samen met 10 scholen (de mensen die er werken en de leerlingen); 10 kunstenaars en een documentairemaker. Artemis en het Stedelijk Museum trekken hierin als gelijkwaardige partners op.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Door middel van de impulsgeldenbijdrage zijn Theater Artemis & Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch in staat middels dit project hun werking uit te breiden en hun gedachtengoed over te brengen in een kunstproject dat direct op de scholen plaats vindt. De impulsgeldenbijdrage geeft hierbij ook de instellingen zelf de kans zich te verrijken en een duurzame samenwerking aan te gaan.

De jury spreekt haar waardering uit voor het innovatieve karakter van dit kunsteducatieproject. Ook de nauwe samenwerking tussen de twee partijen (Theater Artemis en Stedelijk Museum ’s- Hertogenbosch) betekent een nieuwe stap voor beide instellingen. De jury noemt het feit dat het project breder in de school wordt ingezet dan alleen voor leerlingen (namelijk ook richting docenten/directie) een duurzaam aspect.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/046.

Zo maken wij kunst en cultuur toegnakelijk voor leerlingen

Netwerk intermediairs & consulenten voortgezet onderwijs
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
De Cultuur Loper
Netwerk lokale intermediairs
(Je) Kunst in school
Nieuwe Canons
De stem van kinderen
Kunstvakdocenten
CLICK.
Onderzoek naar de ontwikkeling van de professie van de kunstvakdocent
Cultuureducatie en persoonsvorming
Kansengelijkheid in de leer- en leefomgeving
Kunst als manier van leren
Collision
De Creatieve Code
VerderKijken DoorDenken
Scholing primair onderwijs
Scholing voortgezet onderwijs
Het Cultureel Zelfportret
Welkom in het theater
VanDaan
Prikkels
I like school and school likes me
Future Cities
Brabant Menu
De Schoolschrijver
Urbanlicious, back to the future
Afval = Landschap
Kunstbende Ateliers
Muziek uit de toren