Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC), opgericht in 1954, is een unieke culturele instelling binnen de podiumkunsten en nauw verbonden met de provincie Noord-Brabant en 's-Hertogenbosch. Het is één van de vijf toonaangevende zangwedstrijden in de hele wereld. In 2017 meldden zich ruim 600 kandidaten uit 59 landen aan om deel te nemen aan de voorrondes.

Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) is momenteel het enige klassieke zangconcours met een internationale standing in Nederland. Het IVC wil de klassieke zangkunst verrijken en voor toekomstige generaties behouden. Muziek vanaf de renaissance tot de 21ste eeuw wordt in een spannende vorm ten gehore gebracht voor een prominente internationale jury en het publiek. En de beste wint.

Het IVC wil nieuw talent ontdekken, ontwikkelen en aan de markt overdragen. Het concours wil de vreugde en de onuitputtelijke rijkdom verbonden aan het zingen van opera, lied of oratorium delen. Jong en niet-ingewijd publiek met de klassieke zangkunst bekend maken. En vooral met oog op dat laatste kijken hoe naast de beproefde succesvolle formule nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden.

Om de positie van het IVC te verstevigen wil het concours op verschillende niveaus opereren:
• lokaal: concours een groter “happenings-gehalte” geven en onder de bevolking laten leven;
• nationaal: grotere uitstraling als enige belangrijke klassieke zangconcours van Nederland;
• internationaal: groter publiek aan zich verbinden.

Middels de impulsgelden wordt onder andere geïnvesteerd in het oprichten van een online platform, kennisdeling en het moderniseren van de backoffice. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury onderschrijft de noodzaak van een investering om een volgende stap te zetten zodat IVC haar huidige vooraanstaande, internationale positie kan behouden en verstevigen vanuit standplaats Den Bosch. De jury ziet dat dit project daaraan bijdraagt en van betekenis is voor het Brabantse cultuursysteem. Met dit project bouwt de aanvrager bovendien niet alleen aan versterking van haar eigen organisatie, maar draagt door de beoogde platformfunctie ook bij aan de ontwikkeling van de klassieke zangkunsten.

Kennisvoucher-traject

Eerder ontving het IVC een kennisvoucher. Het IVC is een kleine organisatie met beperkte mogelijkheden om onderzoek buiten de eigen kring te doen. Met de hulp van René Bergmans (Brand Proposition) is er gewerkt aan een solide marketingstrategie en een overkoepelend ondernemingsplan.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft samen met IVC gezocht naar een geschikte coach. Daarnaast is een conceptversie van de aanvraag kennisvoucher van commentaar voorzien. In het voortraject heeft Kunstloc Brabant conceptversies van de aanvraag impulsgelden becommentarieerd.

Het projectplan en de volledige aanvraag kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/004.

De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/059.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden